Ukrudtsbekæmpelse i vinteraps - forår 2020
Bekæmpelse af ukrudt i vinterraps - forår 2020
Tag stilling til behov

Det er nu, der skal tages stilling til behovet for bekæmpelse af kamille og andre ukrudtsarter i vinterraps. Erfaringer fra tidligere, er at der ofte kun er få mulige dage at bekæmpe i foråret. Derfor bør behovet vurderes nu og middel disponeres snarest.

Anvendelsen af Belkar i efteråret har været udfordrende, og flere marker end ønsket er ikke behandlet fuldt ud med Belkar. Samtidig er mange vinterrapsmarker svagt udviklet og konkurrerer mindre overfor ukrudtet. Det gør behovet for forårsbekæmpelse større end normalt. 
Kamille i marker delvist behandlet med Belkar

Belkar bekæmper kamille om efteråret og er anvendt i de fleste marker. Er der anvendt 0,4 l/ha eller mere i efteråret, er effekten langt oftest god og opfølgning er som hovedregel unødvendig. I marker hvor der er anvendt mindre end 0,4 l/ha, er effekten mod kamille mere svingende – i sådanne tilfælde skal behovet for opfølgning vurderes nu.

Hvis der fx er anvendt 0,25 l/ha Belkar sidste efterår og kamillen er tydeligt påvirket med unormale blade, vil væksten om foråret oftest være ubetydelig. Er kamillen upåvirket og har normale blade og farve, bliver det sandsynligvis nødvendigt med en opfølgning. 
Korvetto – den bredeste løsning

Korvettto er en nyhed til bekæmpelse af ukrudt i vinterraps om foråret. Korvetto bekæmper bl.a. kamille, valmue, burresnerre, kornblomst, tvetand og storkenæb. En tilstrækkelig effekt mod storkenæb kræver, at afgrøden er i god vækst og yder konkurrence samt, at storkenæbene er små.

Korvetto indeholder 120 g/l Clopyralid og 5 g/l Arylex. Max. Dosering er 0,65 l/ha. Korvetto anvendes, når der er god vækst i ukrudtet, dagtemperaturen er mindst 10 grader og der ikke er udsigt til nattefrost. Korvetto skal anvendes senest i vinterrapsens stadie 50, hvilket er mens blomsterknopperne stadig er dækket af blade.

Der skal ikke tilsættes additiv til Korvetto. Korvetto kan blandes med de fleste skadedyrs-, svampe-, og vækstreguleringsmidler samt mikronæringsstoffer.
Der er flere løsninger mod kamille, men en tidlig indsats giver dig en større sikkerhed for at udføre en rettidig og effektiv bekæmpelse. Korvetto kan anvendes fra 10 °C og Galera fra 8-9°C.
Korvetto har nogen effekt på storkenæb, men en god effekt kræver, at storkenæbene er små, og at afgrøden er i god vækst.
Korvetto har rigtig god effekt på valmue – også resistente.
Ser rapsplanterne sådan ud, kan du bruge Korvetto og Galera. Hvis knopperne er synlige, må midlerne ikke anvendes.
Galera – kan anvendes tidligt

Kamille, burresnerre og kornblomst bekæmpes med 0,25-0,3 l/ha Galera på dage med 8-9 °C i 5-6 timer. Tilsætning af 0,3 l/ha PG26N sikrer effekten mod burresnerre. Før behandling skal man sikre sig, at der er vækst i afgrøde og ukrudt. Galera anvendes senest i vinterrapsens stadie 50 (se under anvendelse af Korvetto). Galera må IKKE anvendes på stressede planter. Kontroller altid afgrødens udviklingstrin før behandling. Få dage med gode temperaturer kan betyde, at behandlingsvinduet er forpasset.

Behandling anbefales ikke i perioder med nattefrost eller under andre forhold som stresser afgrøde. Galera bør ikke bruges i raps til fremavl. Det anbefales ikke at blande Galera med andre midler.
Matrigon 72SG – en sidste mulighed

Matrigon 72SG bekæmper kamille og kornblomst. Anbefalet dosering er 110 g/ha + 0,5 l Olie. Matrigon anbefales først når dagtemperaturen er omkring 14°C. Matrigon kan anvendes så længe, der ikke er synlige gule kronblade i marken.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191

Søren Severin
Produktkonsulent
Mobil: 2381 4720

Stefan Fick Caspersen
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0720