Beräkna dina tidsbesparingar
1. Antal hektar *
2. Fältsprutans bredd (i meter) *
3. Körhastighet (km / timme) *
4. Mängden vatten per. hektar (L / ha) *
5. Fältsprutkapacitet (L per tank) *
6. Fyllningshastighet (L / minut) *
Total tid sparad sprutning    + fyllning    = timmar totalt

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält