Ændret anbefaling Zorvec Enicade

Zorvec Enicade er et meget stærkt værktøj til bekæmpelse af kartoffelskimmel. For at mindske risikoen for resistensudvikling, blev Zorvec Enicade i 2022 solgt i Danmark i en sampakke med Azuleo, der indeholder aktivstoffet cyazofamid.

Miljøstyrelsen har valgt at tilbagekalde godkendelser af alle produkter, der indeholder cyazofamid med virkning fra 30. januar 2023. Herunder også Azuleo. Dette betyder, at Zorvec Enicade i 2023 vil blive solgt uden blandingspartner og ikke som en sampakke som vi kender det fra 2022 sæsonen.

2022-sæsonen har dog også vist, hvor vigtigt det er, at der fokuseres på resistens-management og det betyder at Zorvec Enicade fortsat skal bruges med en blandingspartner. Desværre er udvalget af effektive aktivstoffer meget begrænset i Danmark. 

Blandingspartner 2023

For at Zorvec Enicade kan fortsætte på det danske marked, er det meget vigtigt, at det bruges med en effektiv blandingsparter i korrekt dosering.

Efter grundige undersøgelser, er valget faldet på fluazinam som blandingspartner med 200 g/ha aktivstof. Dette svarer til en dosering på 0,4 l/ha af en 500 grams vare. Fluazinam markedsføres med flere forskellige handelsnavne.

Dermed bliver løsningen: 0,15 l/ha Zorvec Enicade + 0,4 l/ha (fluazinam, 500 g/l).

Vi vil på det kraftigste fraråde andre blandingspartnere end ovenstående eller reducerede doser. 

Anbefaling 2023

Ændringen af blandingspartner får ikke betydning for strategien med Zorvec Enicade.

Zorvec Enicade anvendes forebyggende og første gang, der er udsigt til et højt smittetryk efter begyndende blomstring (BBCH 59). Anden gang 10 dage senere. Efter yderligere 11 dage fortsættes med andre skimmelmidler. Derved vil to Zorvec-behandlinger erstatte tre ”almindelige behandlinger”. Ved meget højt smittetryk reduceres intervallet til 7 dage.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Gitte Skovgaard
Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191
Peter Hvid
Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053
Emil Dollerup
Emil Dollerup
Produktkonsulent
Mobil: 2434 2549