Anvendelse af Matrigon 72 SG
Anvendelse af Matrigon 72 SG
I vinterrapsmarker, hvor der er behov for forårsbekæmpelse af kamiller, kan Matrigon 72 SG anvendes. Erfaringen er, at der normalt kun er få chancer om foråret for at anvende Matrigon. 2020 har ikke været nogen undtagelse. Vinterraps nærmer sig på flere lokaliteter sprøjtefristen for Matrigon, men optimale temperaturer er svære at finde i vejrudsigten. Er der behov for bekæmpelse af kamille, skal man derfor være klar, hvis muligheden for behandling opstår.
Pas på sprøjtefristen
Matrigon må senest anvendes i st. 55. Her er knopperne på hovedskuddet synlige, men lukkede og uden synlige kronblade. Er rapsen som på ovenstående billede, er det absolut sidste chance for behandling. Senere anvendelse er ikke tilladt!
Forskel i rapsens udvikling d. 27. marts 2019
Forskel i rapsens udvikling
Udviklingen af rapsen er forskellig. Flere marker er tæt på sprøjtefristen.
På billedet til venstre er rapsen omkring st. 57, hvor gule kronblade meget snart er synlige og Matrigon ikke længere kan anvendes. Bemærk at knopperne på hovedskudet svulmer op og knopperne på sideskuddene også begynder at blive synlige. Til højre er rapsen i st. 51. Her er knopperne synlige men hovedskudet har ikke strukket sig. I sådanne marker er der flere dage, hvor kan Matrigon stadig kan anvendes, men mildt vejr kan hurtigt ændre på det.

Vis hensyn
Det er godt landmandsskab at holde nærområder omkring bistader fri for clopyralid og andre plantebeskyttelsesmidler.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191

Stefan Fick Caspersen
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0720