Zorvec Header
Sådan anvender du Zorvec Enicade® mod kartoffelskimmel

Zorvec Enicade® sætter ny standard for bekæmpelse af kartoffelskimmel. Zorvec Enicade anvendes optimalt forebyggende og første gang, der er højt smittetryk efter begyndende blomstring (BBCH 59). Anden gang 10 dage senere. Efter yderligere 11 dage fortsættes med andre skimmelmidler. Derved vil to Zorvecbehandlinger erstatte tre ”traditionelle behandlinger”. Aktivstoffet i Zorvec Enicade, oxathiapiprolin, er nyt og ikke anvendt i Danmark før. Det er en helt ny virkemekanisme uden krydsresistens til andre skimmelmidler. 
Zorvec Enicade beskytter mod kartoffelskimmel i op til 10 dage

Zorvec Enicade har en unik beskyttelse af kartoffelplantens nytilvækst. Dette sikrer en øget virkningstid på op til 3-4 dage, sammenlignet med øvrige midler. Alt efter smittetryk giver Zorvec Enicade en effektiv beskyttelse mod kartoffelskimmel på op til 10 dage. Det længere interval gør, at to behandlinger med Zorvec Enicade, kan erstatte tre behandlinger med traditionelle produkter. 
Zorvec Graph
Anvend Zorvec Enicade forebyggende

Zorvec Enicade anvendes forebyggende og første gang, der er højt smittetryk efter BBCH 59. Zorvec Enicade er regnfast efter maksimalt 20 minutter og i perioder med vanskelige vejrforhold, kan den hurtige regnfasthed give mere rettidighed i bekæmpelse af kartoffelskimmel. Fuld effekt af Zorvec Enicade opnås desuden med blot 15 g aktivstof pr. ha.
Zorvec Graph 2
Figur 1: Viser skematisk, hvornår og hvordan Zorvec Enicade anvendes.
Eksempel 1 er en ”standard strategi” uden Zorvec Enicade med 12 behandlinger hver 7.dag
Eksempel 2 med Zorvec Enicade: Her anvendes andre midler indtil BBCH 59. Første gang, der er varsling for kartoffelskimmel efter BBCH 59 anvendes Zorvec. Den anden behandling med Zorvec Enicade udføres 10 dage senere. Efter yderligere 11 dage fortsættes beskyttelse mod kartoffelskimmel med andre løsninger. De to Zorvecbehandlinger erstatter således tre behandlinger i et ”normalt” sprøjteprogram.
Fakta om Zorvec Enicade
Zorvec Graph 2
Zorvec Enicade kombineres med en blandingspartner

Zorvec Enicade sælges i Danmark sammen med Azuleo® (Cyazofamid). De to skimmelmidler anvendes sammen, for at forebygge resistensudvikling. Anbefalet dosering er 0,15 l/ha Zorvec Enicade + 0,3 l/ha Azuleo. 

Overbevisende merudbytte og effekt i danske forsøg

I 2019-2020 blev Zorvec Enicade testet i de danske Landsforsøg. Her beviste Zorvec Enicade med tydelighed den uovertrufne effekt mod kartoffelskimmel. Der blev således høstet et merudbytte på hele 8,6 hkg stivelse pr. ha i gennemsnit af tre forsøg i forhold til traditionelle løsninger. I forsøgene erstattede 2 behandlinger med Zorvec Enicade med 10 dages interval 3 traditionelle behandlinger med 7 dages interval. Samme strategi som anbefales med Zorvec Enicade + Azuleo til denne sæson.

Zorvec Enicade er i forsøgene afprøvet sammen med Curzate M 68 WG, der er udgået. Der kan forventes samme sikre effekt i blanding med Azuleo.

Læs mere i ”Oversigten over Landsforsøg 2020”.
Visuel effekt af Zorvec Enicade, 1. september 2019, LF 040051919-002
Billede 1: 13 behandlinger med 0,25 l/ha Ranman Top hver 7. dag + 2 behandlinger med 0,15 l/ha Zorvec + 1,5 kg Curzate M68 WG d. 10. og 20. juli.
Billede 2: 15 behandlinger med 0,25 l/ha Ranman Top hver 7. dag
Zorvec er velafprøvet i Europa

Aktivstoffet i Zorvec Enicade blev godkendt i Irland tilbage i 2017 og er i årene efter introduceret i flere andre europæiske lande. Siden 2017 er der opbygget en solid erfaring fra afprøvning og praktisk anvendelse af aktivstoffet i Zorvec Enicade i Europa og andre nordiske lande.

Konklusionen fra de danske forsøg og erfaring fra andre lande er, at Zorvec-pakken bør anvendes på forkant af en risikoperiode efter BBCH 59. Med denne strategi opnås den bedste kontrol af kartoffelskimmel igennem hele vækstsæsonen, og dermed opnås det højeste udbytte.
Kontakt os for mere information eller se www.corteva.dk

Med venlig hilsen
Gitte Skovgaard
Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191
Peter Hvid
Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053