Matrigon_Billede1_Header
Bekæmpelse af ukrudt i vinterraps

Corteva Agriscience forventer at leveringen af Matrigon 72 SG til forårsanvendelse i 2023 vil blive forsinket. Dette vil forventeligt påvirke bekæmpelsen af ukrudt i vinterraps om foråret. Vi anbefaler, at man allerede nu tager hensyn til dette og sikrer sig at bekæmpelse af bredbladet ukrudt færdiggøres i dette efterår med Belkar. 
Som et resultat af udfordringer i de globale forsyningskæder, forventer Corteva Agriscience allerede nu en forsinkelse i leveringen af Matrigon 72 SG. Matrigon 72 SG forventes at ankomme til det danske marked i løbet af april 2023. Dette betyder at anvendelsesvinduet i vinterraps i de fleste tilfælde, vil være forpasset i et normalt forår. Behandlinger med Matrigon 72 SG i andre afgrøder forventes ikke at blive påvirket, da de normalt planlægges udført senere end ukrudtsbekæmpelsen i vinterraps. For nuværende forventer vi ikke, at andre produkter bliver påvirket.

Vi anbefaler, at ukrudtsbekæmpelsen i vinterraps færdiggøres i dette efterår med Belkar, som anvendes med tilstrækkelig dosering og i et passende program. Du kan finde mere information om behandling med Belkar i dette link: 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Stefan Fick Caspersen
Salgschef
Mobil: 5078 0720