Örtogräsbekämpning i höstraps
Örtogräsbekämpning i höstraps
Vi står inför en förhoppningsvis stor höstrapssådd vilken motiveras med en bra prisbild på rapsen. Samtidigt blir det den femte säsongen som vi i Sverige har tillgång till BelkarTM från oss CortevaTM Agriscience. Tidigare fyra säsonger har varit nyttiga och lärorika och vi har lärt oss att hantera Belkar på rätt sätt vilket gjort vår höstraps ogräsfri redan på hösten och därigenom skapat bra förutsättningar för en god rapsskörd.

Vad har vi lärt oss under dessa fyra säsonger:

 • Belkar har levererat goda effekter och är numera huvudstrategi och marknadsstandard mot örtogräs i höstraps.
 • Baldersbrå – kräver fulldos, som en splitbehandling eller enkelbehandling.
 • Suverän på vallmo och blåklint.
 • Splitbehandling att föredra mot näva, baldersbrå, målla, våtarv, viol.
 • Positiva erfarenheter gällande effekter på veronika och åkersenap vid splitbehandling.
 • Viktigt att följa användarvillkoren -> rätt dos vid rätt stadie och blandbarhet.
 • Möjlighet att behovsanpassa bekämpning.

Belkar är en selektiv örtogräsherbicid för användning på hösten efter uppkomst i höstraps. Det är en formulering innehållande ArylexTM Active och Picloram, denna kombinationen hanterar de viktigaste örtogräsen som baldersbrå, snärjmåra, vallmo, blåklint, lomme, näva, plister, penningört, våtarv, jordrök m.fl. Belkar har inget behov av tillsatsmedel för god effekt.

Belkar kan användas från att rapsen har två örtblad, stadie BBCH 12, och framåt med dosen 0,25 l./ha. Vår rekommendation är att invänta stadie BBCH 13 - 14 för då vet vi att över 90% av rapsplantorna har passerat stadie BBCH 12 och därigenom riskeras ingen skada på eventuella små rapsplantor som ärmindre än två örtblad. Denna behandling följs sedan upp med ytterligare 0,25 l./ha. Belkar när rapsen nått stadie BBCH 16, dock tidigast 3 veckor efter den första behandlingen.

En delad behandling ger oss effekt på, förutom nämnda örtogräs, även relativt bra effekter på viol och åkersenap samt trycker till veronika.
 Bilderna visar örtogräs som är kvar på våren i olika strategier utan Belkar i försöksserien L5-8010 2021.
 Bilderna visar örtogräs som är kvar på våren i olika strategier utan Belkar i försöksserien L5-8010 2021.
Hur vi använder Belkar på rätt sätt:

 • Behandla när minst 90% av plantorna befinner sig i rätt storlek!
 • Tidig behandling/split 3 - 4 örtblad, BBCH 13 - 14.
 • Var uppmärksam på fält med ojämn uppkomst.
 • Belkar har inte behov för tillsatsmedel
 • Belkar kan inte användas i sorten Quartz
 • Belkar kan inte blandas med följande och det bör gå 7 dagar mellan behandling med:
 • Tillväxtreglerare – öka intervallet om växtreguleringen har stressat plantan
 • Graminicider (gräsogräsmedel)
 • Rena bormedel
 • Det går bra att blanda med KERBTM FLO 400, passar bra i andra behandlingen i en splitbehandling eller i en fulldosbehandling efter 1/10.
 • Övriga blandningar O.K., det bör endast ingå en blandningspartner.
 • Ej fungicider med tillväxtreglerande effekt.
 • Belkar använt i enlighet med användningsvillkoren är effektiv mot örtogräs och skonsam mot grödan.
Cortevas rapsportfölj för höstanvändning
Nu blir det ett par veckors uppehåll för våra nyhetsbrev, vi återkommer i augusti. Fram till dess önskar vi er alla en riktigt bra sommar, bra skördeförutsättningar, bra skörd samt en bra rapssådd!
Ogräsfria rapsfält redan på hösten
Passa på att se vår rapsfilm ”Ogräsfria rapsfält redan på hösten” på Youtube: https://youtu.be/zQRLeNn-rEQ

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/ 

 

Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergkvist
Lovisa Bergkvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37