Snabb och effektiv bekämpning av spillsäd och gräsogräs i höstraps
Snabb och effektiv bekämpning av spillsäd och gräsogräs i höstraps
En lyckad ogräsbekämpning i höstraps är av stor vikt för att öka möjligheterna till en bra rapsskörd 2022.  CortevaTM Agriscience har numera Targa® Super 5SC i sin herbicidportfölj vilken ger möjlighet till snabb och effektiv bekämpning av spillsäd och gräsogräs i höstraps.

Targa Super är en selektiv gräsherbicid innehållande den aktiva substansen Kizalofop (50 g. a.i./l). Targa Super är avsedd för kontroll av spillsäd samt gräsartat ogräs och skall användas efter uppkomst. Den tas snabbt upp genom bladytan och transporteras runt i växten, inklusive rotsystemet, och är fullt absorberad inom några timmar.

Targa Super har stor flexibilitet vid användning samt genom dess breda registrering. Produkten är registrerad att användas en gång per odlingssäsong i raps från stadie BBCH 11 - 39. En stor fördel med Targa Super jämfört med likartade produkter är en oerhört snabb effekt på spillsäd från spillsädens 1 ½ - 2-bladstadie fram till bestockning. Targa Super har även visat fina effekter i de officiella försöken L5-8010 2021. Bild nedan är från ett av de officiella försöken i Skåne, obehandlat jämfört med 0,75 l. Targa Super, behandlat i rapsens stadie BBCH 13. 
Obehandlat vs 0,75 Targa Super BBCH 13 (SJV)
Förutom spillsäd har Targa Super även väldigt goda effekter på:

  • ü  Ettåriga gräsväxter: renkavle, åkerven, spillhavre, flyghavre, spillsäd av vete, korn, råg, rågvete, lostaarter, hönshirs, italienskt rajgräs.
  • ü  Fleråriga gräsväxter: kvickrot, engelskt rajgräs.

Anpassa dos efter art, utvecklingsstadie och förekomst!
Rekommendation för användning
Förutom registrering i raps är Targa Super även registrerad i grödor som t.ex. sockerbetor, baljväxter, potatis, jordgubbar, lin, grönsaker, klöver, rödsvingel m.fl.
Obehandlat
0,75 Targa Super BBCH 13 (SJV)
Corteva har på den svenska marknaden ett komplett program för gräs- och örtogräsbekämpning i höstraps på hösten:

-        För bekämpning av  spillsäd på ett tidigt stadium med Targa® Super 5SC

-        För bekämpning av örtogräsen med BelkarTM från rapsens 2-bladstadie

-        För bekämpning av gräsogräs, spillsäd och våtarv i oktober-november med KerbTM Flo 400.

Vägen till en lyckad rapsskörd 2022 är genom ogräsfria rapsfält hösten 2021!

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/ 

 

Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergqvist
Lovisa Bergqvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37