Potatisbladmögel
Potatisbladmögel
Vi på Corteva™ Agriscience rekommenderar att du förebyggande bekämpar din potatis mot potatisbladmögel (Phytophtora infestans), då etablerade angrepp är mycket svåra att kontrollera. 
Det finns redan konstaterade fall av bladmögelangrepp i färskpotatis. Kontrollera därför potatisfälten regelbundet efter uppkomst. Rekommendationen är därför att börja bladmögelbehandla aktuella fält då det är viktigt att skyddet är på plats innan bladmöglet kommer och angreppen är synliga.

Tidpunkt för bekämpning är mycket viktig för att hålla plantan grön och frisk så länge som möjligt. Tillväxten av potatisblasten är som störst ca 20 dagar efter uppkomst, det är därför av stor vikt att man kommer igång med sin bekämpning under denna period då en frisk planta bidrar till att den fotosyntetiserar mer och under en längre period. 
Potatisbladmögel
Corteva har två produkter som effektivt kontrollerar potatisbladmögel i potatis.

Zorvec™ är en fungicid innehållande oxathiapiprolin. Det är en mycket stark produkt med både translaminär och systemisk rörelse. Zorvec verkar på hela potatisbladmöglets livscykel genom att hämma och stoppa myceltillväxt, sporulering och zoosporgroning. Produkten ger på så vis ett enhetligt skydd och med den systemiska röselsen i plantan får vi även skydd av nytillväxt. Den har en kurativ effekt men ska alltid användas preventivt. Vid utmanande väderförhållanden krävs det att produkterna som används levererar effekt och att timingen för behandlingarna blir bra. Zorvec är regnfast efter 20 minuter vilket ger en större flexibilitet för odlaren. 

Dessutom är den en resistensbrytare med ett helt nytt verkningssätt. För att undvika och motverka resistens ska Zorvec alltid blandas med en bladningspartner med annat verkningssätt.

På den svenska marknaden kan Corteva Agriscience erbjuda två Zorvec-produkter:
Zorvec™ Enicade
Zorvec™ Enicade

Zorvec Enicade säljs i co-pack tillsammans med en bladningspartner, Leimay, och kan användas i stadie BBCH 35 (50% av raderna täckta). Doseringen per behandling är 0,15  l./ha. Zorvec Enicade + 0,3 l./ha. Leimay. Maximalt antal behandlingar är 4 stycken, och antalet behandlingar med Zorvec Enicade får ej överstiga 1/3 av det totala antalet behandlingar.
Zorvec™ Endavia
Zorvec™ Endavia

Nyhet för 2021. Zorvec Endavia är en färdigblandad produkt med de två aktiva substanserna Zorvec (Oxatiapiprolin) och Bentiavalikarb. En produkt som kan användas i ett något tidigare stadie BBCH 30 (grödan börjar täcka raderna). Dosering 0,4 l./ha. Maximalt antalet behandlingar är 4 stycken och antalet behandlingar med Zorvec Endavia får ej överstiga 1/3 av det totala antalet behandlingar.
Behandlingstidpunkt Zorvec
Skyddar mot potatisbladmögel 3 - 4 dagar längre än andra lösningar

Zorvec är en unik lösning som effektivt kontrollerar potatisbladmögel där långtidseffekten är ca 3 - 4 dagar längre än marknadsstandard med ett intervall med två Zorvec-behandlingar med 10 dagars behadnlingsintervall vid medelhögt bladmögeltryck. Zorvec-produkter ger lantbrukaren mer tid till annat samtidigt som produkten levererar bättre effekt på potatisbladmögel.
Nyckelegenskaper och fördelar med att använda Zorvec:
Nyckelegenskaper och fördelar med att använda Zorvec:
Mer information, filmer och en kalkylator som beräknar tidsbesparingar när du använder Zorvec hittar du på: www.corteva.se/zorvec
Boka in detta redan nu - mer info kommer!
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/

Darko Kosoderc
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergqvist
Lovisa Bergqvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37