Sena örtogsräsbekämpningar i höstsäd
Sena örtogräsbekämpningar i höstsäd
Maj har bjudit på en varierande väderlek. I början på månaden låga nattemperaturer under 00C, en kortare värmeperiod med över 20-250C runt 10-15 maj samt riklig nederbörd och vind under vissa dagar i månaden. Även lokal förekomst av hårdare vind samt de lägre temperaturerna i kombination med nederbörd (t.o.m. lokalt snöfall i södra Sverige) har gjort att antalet perfekta dagar för ogräsbehandlingar har varit få.

I april såg de fält som behandlats hösten 2020 med prosulfokarb- och diflufenikanprodukter relativt fria ut från både gräs- och örtogräs och många invagade sig i säkerhet att ingen uppföljande behandling skulle behöva göras nu på våren. Men även högre dosering av nämnda produkter lämnar bl.a. blåklint, vallmo, baldersbrå, trampört, näva, åkerbinda m.fl. vilket gör att en uppföljning bör se på våren – tidigt eller sent.

Tillväxtbetingelserna för örtogräs i fält har varit mycket fördelaktiga med fukt och lagom med värme för att de kvarvarande höstgrodda örtogräsen skulle kunna växa sig stora samt att vårgroende skulle kunna gro och spira fram. På efterföljande bilder i detta nyhetsbrev så ser vi hur det kan se ut i höstvetefält runt om i Sverige där ännu ingen örtogräsbehandling har blivit utförd på våren och där det nu verkligen är hög tid att bekämpa örtogräsen.
Sena örtogräsbekämpningar i höstsäd
Sena örtogräsbekämpningar i höstsäd
Zypar
Zypar
Vad kan man då bekämpa örtogräs med när vi har passerat 1-nodsstadiet (BBCH 31) och även börjar komma i flaggbladstadiet (BBCH 37 - 39)?  Vårt primära svar är Zypar™ som innehåller Arylex™ active och florasulam. Zypar kan användas fram t.o.m. stadie BBCH 45 (strax innan axgång) och bekämpar samtliga tidigare nämnda örtogräs med över 90% effekt, vissa av dom med mer än 95% effekt. Vid bekämpningar efter stadie BBCH 31 så rekommenderar vi att dosen 1,0 l./ha. ska användas för bästa effekt på örtogräs liknande de vi ser på bilderna.

Ett annat alternativ för senare bekämpningar av örtogräs är Pixxaro™ EC som förutom Arylex även innehåller fluroxipyr. Denna kombination av dessa två aktiva substanser ger oss marknadens i särklass effektivaste lösning på SU / ALS-resistent dån och våtarv. Den kan användas fram t.o.m. stadie BBCH 39 (fullt utvecklat flaggblad) och bekämpar förutom dån och våtarv även snärjmåra, plister, vallmo, blåklint, målla, näva m.fl. Vid bekämpningar efter stadie BBCH 31 så rekommenderar vi att dosen 0,5 l./ha. ska användas för bästa effekt på ovan nämnda örtogräs.

Både Zypar och Pixxaro är blandbara med de flesta godkända fungicider och insekticider. De passar perfekt in i en T2-tidpunkt av svampbekämpning vilket gör att både svamp och ogräs kan bekämpas i en körning. Regnfastheten hos båda produkterna är 1 timme vilket är en fördel vid varierande väderlek.
Pixxaro
Pixxaro
Arylex
Arylex
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/

Darko Kosoderc
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergqvist
Lovisa Bergqvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37