Ogräsbekämpning i vårvete
Gräs- och örtogräsbekämpningar i vårvete
Nederbörd och den senaste veckans värme har bidragit till att tillväxten ökar i fält. Ogrästrycket är på många håll väldigt högt och det är därför aktuellt att se över kommande ogräsbekämpning. Vanligt förekommande örtogräs i vårvete är primärt sommarannuella ogräs, exempelvis målla, dån, jordrök, trampört, åkerbinda, pilört m.fl.  I flera områden finns det även gräsogräs som åkerven, kvickrot m.fl. På gårdar med mycket vårspannmål kan även flyghavre vara ett stort problem.

Corteva™ Agriscience har flertalet bredspektraprodukter som lämpar sig väl för gräs- och örtogräsbekämpning i vårvete. Produkterna ger en bred effekt vad gäller både gräs- och örtogräs.

Bredspektraprodukter som Corteva Agriscience kan erbjuda vid ogräsbekämpning i vårvete:
Broadway
Gullviks Prima
 
Broadway™  / Gullviks Prima är två klasiska bredspektraprodukter innehållande pyroxsulam och florasulam. Denna kombination av aktiva substanser ger en bred och effektiv bekämpning av bl.a. åkerven, flyghavre, engelskt rajgräs, kärrgröe, baldersbrå, snärjmåra, åkerbinda, våtarv m.fl.
Produkt Vårvete Tidpunkt, regnfasthet
Broadway/Gullviks prima 150g./ha. + PG26N BBCH 21-32, 1 timme
Broadway Star
 
Broadway™ Star är en bredspektraprodukt innehållande samma aktiva substanser som Broadway/Gullviks Prima men i en annan koncentration. Liksom ovanstående är produkten mycket effektiv mot de ekonomiskt viktigaste skördepåverkade gräs- och örtogräsen som åkerven, kvickrot, rajgräs, baldersbrå, åkerbinda, snärjmåra m.fl.
Produkt Vårvete Tidpunkt, regnfasthet
Broadway Star 150g./ha. + PG26N BBCH 21-32, 1 timme
Broadway Star
Broadway Star
Tombo
 
Innehåller tre aktiva substanser, förutom pyroxsulam och florasulam även aminopyralid. Tombo bekämpar ett brett spektrum av ogräs exempelvis åkerven, flyghavre, snärjmåra, blåklint, svinmålla, baldersbrå samt även tistel. Produkten lämpar sig även utmärkt i en resistensstrategi då aminopyraliden är en resistensbrytare på flertalet örtogräs. Restriktioner vid val av efterföljande gröda samt för halmhantering finns – se produktetikett.
Produkt Vårvete Tidpunkt, regnfasthet
Tombo 150g./ha. + PG26N BBCH 21-32, 1 timme
Tombo
Tombo
Tombo
Tombo
Tombo
Tombo
Arylex
 
En bredspektraprodukt innehållande liksom tidigare nämnda aktiva substanser pyroxsulam och florasulam även Arylex™. Denna formulering ger en komplett lösning för en bred och effektiv ogräsbekämpning i vårvete. Arylex bidrar till att vi får snabb effekt på mottagliga ogräs som snärjmåra, vallmo, jordrök, dån, baldersbrå m.fl. 
Produkt Vårvete Tidpunkt, regnfasthet
Rexade 440 40g./ha. + PG26N BBCH 21-32, 1 timme
Effekten på kvickrot med ovan produkter är hämmande, d.v.s. den avstannar i tillväxt men finns nere i botten på grödan och kräver en glyfosatbehandling efter skörd. Flyghavreeffekten är på uppkommen flyghavre med 3-4 blad. Flyghavre som gror och spirar fram efter en behandling har produkterna ingen effekt på.

Cortevas bredspektraprodukter levererar robust och effektivt i alla förhållanden med en regnfasthet på en timme. Produkterna kan användas från stadie BBCH 21, bestockningsfasen (huvudskott + 1 sidoskott) och fram t.o.m. stadie BBCH 32 (två-nodsstadiet).

PG26N ska alltid användas tillsammans med Cortevas bredspektraprodukter. Vid vattenmängd över 100 l./ha. 0,5 l./ha. PG26N och vid vattenmängd under 100 l./ha. 0,25 l./ha.

Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/
Darko Kosoderc
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergqvist
Lovisa Bergqvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37