Tistel Banner
Tistel
Effektiv bekämpning av tistel
Tistelsläktet (Cirsium) är ett växtsläkte som ingår i familjen korgblommiga växter. Tistelsläktets arter är två- eller fleråriga med rak stjälk, blommorna kan vara både en- och tvåkönade. Kännetecknas av skyddande taggar på blad, stam och blomma. Tistlar är fleråriga (perenna) vandrande ogräs.               
I Sverige är Vägtistel (Circium vulgare) den mest utbredda och vanligast förekommande arten men det är Åkertistel (Circium arvense) med utbredning i nästan hela landet som vi stöter på som ett kostsamt problemogräs inom växtodlingen. Den förekommer på de flesta jordarter och på näringsrika jordar.

Åkertistel är ett flerårigt, ofta grågrönt, örtogräs med en grenad stjälk med många små blomkorgar. Den har ett väldigt utbrett, krypande, rotsystem som ibland kan gå ner på ända upp till två till tre meters djup vilket gör att den kan klara av en längre torkperiod. Vid jordbearbetning, t.ex. plöjning så kan avbrutna rotdelar lätt bilda nya plantor vilket gör att den är ett svårutrotat ogräs och att det krävs en kombination av mekanisk och kemisk bekämpning av den. Dess stjälk kan bli upp till en meter hög med blad som har taggig kant. Den blommar från juli till september, dess blomkorgar är ganska små. Hanplantor har runda korgar med purpurröda blommor medan honplantor har långsträckta korgar med ljust lila blomkronor.

När temperaturen når över 5°C på våren så skjuter tistelns rötter upp nya skott, de första unga bladen bildar en rosett för att sedan utvecklas till stora tistelkolonier. En tistelkoloni kan sprida sig upp till 6 meter/år via dess rotsystem. Tistelns vertikala rötter används för inlagring av näring medan de horisontella rötterna används för att kunna sprida utlöpare i marken. Delar av en rot kan ligga vilande i marken under flera år.
Tistel Image1
Tistel Image2
Tistel Image3
Åkertistel producerar upp till 40.000 frön/planta. Dessa kan börja gro 6 dagar efter att blomman öppnat upp sig. Den stora fröproduktionen och fröets potential att ligga i jorden är det nästan omöjligt att utrota tisteln helt. Normalt gror fröna inom ett antal dagar, särskilt vid höga temperaturer och god markfukt. Frön kan ligga vilande i upp till 6 månader i vattensamlingar och upp till 20 år djupt nere i jorden utan att tappa grobarheten.

Tisteln bidrar med skördesänkning i alla odlade grödor. I stråsäd påverkas korn mer än vete. I oljeväxter höjs vattenhalt i den skördade rapsen och trösksåll blockeras vilket sätter ner skördekapaciteten. I sockerbetor konkurrerar tisteln om vatte, ljus och näring. En tistelplanta/m2 i sockerbetor kan ge upp emot 1 tons skördesänkning/ha.

Tistelns ska bekämpas genom en kombination av kemisk och mekanisk bekämpning (plöjning, särskilt en vårplöjning, är det effektivaste mekaniska sättet medan harvning kan öka tistelpopulationen).

Det mest effektiva sättet att kemiskt bekämpa tistel är en kombination av olika fenoxisyror, t.ex. klopyralid och MCPA eller aminopyralid och 2,4-D. MCPA och 2,4-D ger primärt en ”brännande” effekt på den överjordiska delen av plantan medan både klopyralid och aminopyralid genom sin systemiska verkan tar sig in i tistelbladets vävnader och därefter transporteras ner i plantans rotsystem.
Tistel Image5
Tistel Image6
CortevaTM Agriscience Agriscience har ett antal produkter som lämpar sig väl för tistelbekämpning i olika grödor:

I stråsäd så är det ArianeTM S, MustangTM Forte, TomboTM, LancelotTM och MatrigonTM 72SG
Gröda, behandlingsstadie och dos (för tistelbekämpning), se nedan:
table1
Optimal tidpunkt att bekämpa tistel är oftast när stråsäden befinner sig i stadie BBCH 30 - 31, då är den oftast i ett rosettstadie (4 - 10 blad) vilket passar in i registrering för samtliga ovan nämnda produkter. Till Tombo och Lancelot kan tillföras upp till 1,0 l. MCPA för att förbättra effekten.

När stjälken börjar utvecklas och resa sig uppåt så kan det vara för sent för effektiv bekämpning. Efter skörd så kan en behandling med glyfosat vara tillrådig – detta har kunnat utläsas ur flera års försök i försöksserien L5-111, åkertistel i vårkorn, då uppföljande graderingar året efter har gjorts.

Även bekämpning med 0,75 – 1,0 l. ZyparTM + 0,75 – 1,0 l. MCPA har visat sig ha goda effekter på liten tistel då den aktiva substansen ArylexTM active har en viss effekt, omkring 70%, på tistel. Kombinationen 0,75 l. Zypar + 0,75 l. MCPA gav i försökserien L5-111 2020 (3 försök) 91% tisteleffekt och en merskörd på 10% högre än obehandlat. Detta var bland de bättre strategierna i försöksserien.
Tistel Image7
I oljeväxter och sockerbetor så är det MatrigonTM 72SG, GaleraTM och KorvettoTM som är verktygen för tistelbekämpning:
Table2
Tistel Image8
I potatis och majs så är det Titus® och MatrigonTM 72SG som vi erbjuder som möjlighet för tistelbekämpning:
Table3
Oavsett gröda så ska tisteln bekämpas, kemiskt och mekaniskt, för den är ekonomiskt kostsam för växtodlaren!

Tänk på att vid en kombinerad örtogräs- och tistelbekämpning i stråsäd så bör behandling ske efter bestockning. Detta för att säkerställa att tistlarna har rätt storlek, att så många tistlar som möjligt samt örtogräsen har grott.
Tistel Image9
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva™ Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/ 

Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergqvist
Lovisa Bergqvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37