Örtogräsbekämpning i vårsäd
Örtogräsbekämpning i vårsäd
Det börjar bli aktuellt att se över vårsäden inför kommande örtogräsbekämpning. Vårsädens uppkomst börjar komma igång trots den låga temperaturen som varit och ogräsen börjar spira på sina håll i fält. Tänk på att välja rätt produkt för en effektiv insats utifrån den ostadiga väderleken med låga temperaturer och förbered och utför bekämpning utifrån grödans stadie, ogräsförekomst samt ogräsens storlek.

Corteva™ Agriscience har produkter som effektivt bekämpar ett brett spektrum av örtogräs i din stråsäd. Fördelen med Cortevas produkter är att temperaturflexibiliteten bidrar till ett brett behandlingsfönster, vilket är en stor fördel i ett klimat som vårt. Du förebygger och bekämpar även resistenta ogräs och produkterna är på så vis en del av en långsiktig strategi som hjälper till att förebygga och bekämpa resistens.

Produkter som Corteva kan erbjuda vid örtogräsbekämpning i vårsäd: 
Pixxaro
Quelex
Pixxaro™ och Quelex™ innehåller båda den aktiva substansen Arylex™ active vilket ger en möjlighet att effektivt bekämpa en rad olika örtogräs i vårkorn och vårvete, även vid lägre temperaturer. Arylex ger snabb, synlig effekt på ogräset redan kort tid efter behandlingstillfället och det finns inga restriktioner på val av efterföljande gröda.

Pixxaro innehåller förutom Arylex även fluroxipyr vilket gör den till ett av de effektivaste verktygen för resistensbrytning av SU/ALS-resistent våtarv. Den kan med fördel användas från 5°C men verkar optimalt vid 7-8°C då dess båda aktiva substanser arbetar för fullt.

Quelex innehåller förutom Arylex även florasulam. Dessa båda aktiva substanser tål lägre temperaturer och kan med fördel användas redan från 2°C. Quelex är förutom i vete och korn även registrerad i havre.

Båda produkterna är blandbara med de flesta aktuella herbicider, fungicider, insekticider, mikronäringsämnen m.m. Nedan finner du mer information om Pixxaro och Quelex: 
table1
*= effekt på resistenta ogräs av denna art
växt4
växt5
växt6
växt1
växt2
Mustang Forte
Lancelot
Mustang™ Forte och Lancelot™ är två mycket effektiva örtogräsprodukter som båda innehåller bl.a. aminopyralid och kan användas i all vårsäd, redan från 5°C. De bekämpar ett stort antal örtogräs men även rotogräs. Mustang Forte är ett mycket bra alternativ för bekämpning av bl.a. tistel, gråbo och gullkrage.
Table2
Övrig information:

  • Pixxaro EC, Quelex, Mustang Forte och Lancelot är blandbara med de flesta relevanta produkter utom de som innehåller etefon (Terpal, Cerone) eller fenoxaprop-P (Event Super, Foxtrot). Läs alltid etiketten för ytterligare information för enskilda produkter vid blandningar.
  • Mustang Forte och Lancelot innehåller aminopyralid som har restriktioner vid val av efterföljande gröda samt för halmhantering. Se respektive produktetikett.
  • Quelex och Lancelot ska alltid användas tillsammans med ett vidhäftningsmedel, t.ex. PG26N eller motsvarande nonjoniskt vätmedel.
  • Vid risk för mjöldaggsangrepp tillsätt 0,25 l./ha. Talius®.

Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva™ Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

Du vet väl om att vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/ 

Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergqvist
Lovisa Bergqvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37