Sista möjligheten för örtogräsbekämpning i höstraps
Det börjar bli absolut sista stund att effektivt bekämpa örtogräs i höstrapsen! 
Temperatur på uppåtgående och tillväxt i både rapsen och ogräsen gör att vi nu på vissa håll, primärt i södra Sverige, har passerat begynnande knoppstadie (stadie BBCH 50) då det inte längre är möjligt att utföra bekämpning med Korvetto™ och Galera™. Där knoppstadiet ännu inte är uppnått finns fortfarande möjlighet att bekämpa örtogräs, baldersbrå, blåklint, näva, våtarv, tistel, vallmo m.fl. Dock så kommer värmen de närmaste dagarna i kombination med god jordfukt att skynda på utvecklingen så det gäller att ”vara på tårna”!

Där begynnande knoppstadie är passerat och fram till och med stadie BBCH 55 så återstår endast möjligheten att bekämpa primärt baldersbrå, tistel och blåklint med Matrigon™ 72 SG som dock kräver minimum 12°C, helst 14-15°C, lufttemperatur vid behandlingstillfället och om möjligt ej temperatur under 70°C natten efter behandling.

Mer om örtogräsbekämpning i höstraps på våren finner du i nyhetsbrev 1/2021 samt i vår broschyr ”Oljeväxtstrategi 2021” eller på vår hemsida www.corteva.se
Matrigon72 SG
växt1
växt2
växt3
table1
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/

Med vänliga hälsningar
darko kosoderc
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergqvist
Lovisa Bergqvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37