Blåklint
Blåklint
Effektiv bekämpning av blåklint
Blåklint (Centaurea cyanus) är ett huvudsakligen vinteranuellt örtogräs och tillhör familjen av korgblommiga arter (Asteraceae). Ogräset förekommer i hela landet men är vanligast förekommande i de södra och mellersta delarna av Sverige. Möjligheten till dess utveckling är störst i höstsådda grödor, framförallt på näringsrik jord.

Blåklinten har god konkurrensförmåga mot spannmålsgrödor, vilket påverkar avkastningen som kan resultera i stora skördeförluster. Fröet gror främst under hösten men även tidigt på våren och dess blomning är intensiv och sker under lång tid, juni till september. Blåklinten blommar sämre i låg ljusintensitet och är mycket torktålig. Ogräset bildar en fröbank där groningsförmågan i odlad jord kan vara upp till fem år. 

I Europa är förekomsten av resistent blåklint väldigt vanligt, något vi har varit förskonade av i Sverige. Första konstaterade fallet av resistens hos blåklint i Sverige gjordes år 2009, så var det mot tribenuron som finns i flera s.k. SU-medel (sulfonylureor). Sedan dess (fram till mars 2021 enl. ”Kemisk Ogräsbekämpning 2021” Jordbruksverket) så är det konstaterat 2 fall totalt i Sverige men misstankar om resistenta populationer av blåklint är många, med utbredning från Skåne till Mälardalsområdet.

Idag finns det inga preparat registrerade för effektiv bekämpning av blåklint i höstsäd på hösten utan den ska bekämpas på våren i samband med gräsogräsbekämpning med bredspektraprodukter som BroadwayTM / Gullviks Prima, BroadwayTM Star, TomboTM , RexadeTM 440 (se nyhetsbrev 3/2021) eller med rena örtogräsprodukter som vi skriver om längre ner i detta nyhetsbrev.

Bekämpning av blåklint i officiella försök, som i t.ex. försöksserien ”L5-300 örtogräs i höstvete inkl. blåklint” finns bl.a. att läsa om i försöksrapporten ”Sverigeförsöken” som utkommer varje år. Denna kan du fråga efter hos din säljare eller rådgivare.

Nedan följer ett antal örtogräsprodukter från CortevaTM Agriscience för bekämpning av blåklint:
zypar
quelex
ZyparTM och QuelexTM är produkter innehållande den aktiva substansen ArylexTM active och florasulam. Arylex bekämpar effektivt ett brett spektrum av örtogräs, däribland blåklint, även vid lägre doser. Arylex förhindrar och bekämpar SU/ALS-resistenta ogräs och produkterna är väl anpassade för vårt svenska klimat med låga temperaturkrav. Mer om dessa i vårt förra nyhetsbrev.
växt1
växt2
växt3
Zypar, höstsäd, effekt %
table1
pixxaro EC
PixxaroTM EC  innehåller förutom Arylex även fluroxipyr och bekämpar effektivt ett brett spektrum av örtogräs, däribland blåklint och är på så vis det självklara valet för din vårsäd. Pixxaro EC kan användas redan tidigt på våren och ända fram till mitten av sommaren, vilket är en stor fördel.

Pixxaro EC, vårvete, vårkorn, effekt %
table2
Samtliga Arylex-innehållande produkter är blandbara med de flesta aktuella herbicider, fungicider, insekticider samt även med tillväxtreglerare. Se etikett för varje produkt före blandning. Ingen blandning med produkter innehållande etefon (Terpal, Cerone, Camposan Extra) eller fenoxaprop-P (Event Super, Foxtrot) är tillåten. Zypar kan inte blandas med rena 2,4-D produkter.                     

Quelex ska alltid användas tillsammans med ett vidhäftningsmedel, t.ex. PG26N.
Mustang Forte
Lancelot
MustangTM Forte och LancelotTM   är två produkter som båda innehåller aminopyralid vilket är ett effektivt verktyg för att motverka och förebygga resistens i bl.a. blåklint, vallmo, gullkrage och baldersbrå. De bekämpar örtogräs i både höst- och vårsäd på våren.                                            
Tänk på att produkter innehållande aminopyralid omfattas av restriktioner för efterföljande gröda samt halmhantering. Läs därför alltid produktetikett för respektive produkt. 

Mustang Forte, effekt %
Table2
grass
flower
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/
Med vänliga hälsningar
darko kosoderc
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergqvist
Lovisa Bergqvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37