Tidig örtogräsbekämpning i höstsäd på våren
Dagstemperaturerna blir allt högre och det börjar bli dags att se över kommande örtogräsbekämpning i höstsäden. Ogrästrycket i fält är på många håll väldigt högt då ogräsen frodats under den milda vintern som varit. Örtogräs som är vanligt förekommande i fält tidigt på våren är primärt de vinterannuella/höstgroende som blåklint, baldersbrå, snärjmåra, våtarv, plister, lomme, vallmo, penningört m.fl. Ett par av dessa är dessutom ogräs som har en ekonomiskt tyngd då de dels drar ned skörden, försvårar tröskningen och dess frö bidrar till avrensavdrag. Ett bestånd av snärjmåra 1,7 planta/m2, baldersbrå, spillraps och vallmo 12,5 planta/m2 ger en skördesänkning med 5%.            
Vi ser därför att det är en hög prioritet att örtogräsbekämpningen i höstsäd, oavsett höstbehandling eller inte, utförs så tidigt när tillväxten kommit igång för att underlätta arbetet fram till en lyckad skörd 2021.

CortevaTM Agriscience har ett antal örtogräsprodukter på den svenska marknaden för tidig bekämpning av örtogräs i höstsäd på våren. Produkterna kan användas från tidig start på säsongen, strax efter tillväxtens början BBCH 23 och framåt, även vid låga temperaturer. Detta gör att produkterna blir väldigt flexibla och väl anpassade till det svenska klimatet. Viktigt att tänka på är att det ska vara en frostfri natt innan behandling utförs, oavsett lägstatemperatur för enskilda produkter.

Produkter som Corteva Agriscience kan erbjuda:
zypar
quelex
ZyparTM och QuelexTM är produkter innehållande den aktiva substansen ArylexTM active. Arylex bekämpar effektivt ett brett spektrum av örtogräs, bl.a. de höstgroende snärjmåra, blåklint, vallmo, baldersbrå, våtarv, förgätmigej, lomme, plister, penningört m.f.l. samt de vårgroende dån, jordrök, målla m.fl. Arylex förhindrar och bekämpar även SU/ALS-resistenta ogräs och produkterna är väl anpassade för vårt svenska klimat med lägre temperaturer och ojämn väderlek vilket säkerställer god effekt oberoende av temperatur. Arylex ger en större frihet att anpassa ogräsbekämpningen och de andra dagliga sysslorna på gården samt att det inte finns restriktioner på efterföljande gröda.

Samtliga Arylex-innehållande produkter är blandbara med de flesta aktuella herbicider, fungicider, insekticider samt även med tillväxtreglerare. Se etikett för varje produkt före blandning. Ingen blandning med produkter innehållande etefon (Terpal, Cerone, Camposan Extra) eller fenoxaprop-P (Event Super, Foxtrot) är tillåten. Zypar kan inte blandas med rena 2,4-D produkter.

Quelex, som är en en WG-formulering med samma ogräseffekter som Zypar, ska alltid tillsättas ett tillsatsmedel.
table1
*= effekt på SU-resistenta ogräs av denna art
Tabellen nedan visar effekt av olika doser med Zypar. Motsvarande effekt kan förväntas av Quelex i ¼, ½, ¾ och full dos.
zypar, höstsäd, effekt %
växt1
växt2
växt3
Mustang Forte
Lancelot
MustangTM Forte och LancelotTM   är två mycket effektiva örtogräsprodukter som båda innehåller bl.a.  aminopyralid.  Produkterna har en mycket bred örtogräseffekt på våren och bekämpar redan från 5°C örtogräs som baldersbrå, blåklint, vallmo, snärjmåra, trampört m.fl. ogräs väldigt effektivt.     Mustang Forte och Lancelot  passar väl in i en resistensstrategi då aminopyralid är resistensbrytare av bl.a. baldersbrå, blåklint och vallmo.

Aminopyralidprodukter har även god effekt på rotogräs, t.ex. tistel och gråbo. Mustang  Forte med sitt innehåll av både aminopyralid och 2,4-D samt med sitt lägre temperaturkrav är ett mycket intressant alternativ till ArianeTM  S för en långsiktig tistelstrategi.

Tänk på att aminopyralidprodukter innefattar restriktioner för efterföljande gröda samt halm-hantering. Läs alltid produktetikett för respektve produkt.  
table2
*= effekt på resistenta ogräs av denna art
växt4
växt5
växt6
Vid risk för tidiga och kraftiga mjöldaggsangrepp tillsätt 0,25 l./ha. Talius® som en förebyggande behandling.
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

Mer information om våra produkter. www.corteva.se

Du vet väl om att vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/  

Med vänliga hälsningar
darko kosoderc
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergqvist
Lovisa Bergqvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37