Örtogräsbekämpning i höstraps våren 2021
Örtogräsbekämpning i höstraps våren 2021
Det börjar bli hög tid att inventera höstrapsfälten inför eventuell ogräsbekämpning!
Effekterna av behandlingar med Belkar™ i höstas har som förväntat gett fina effekter gällande örtogräs. I de fall där ingen eller enbart en halv dos, 0,25 l./ha., Belkar  har använts under hösten kan det däremot vara aktuellt att följa upp med en kompletterande örtogräsbekämpning nu på våren. Behandlingsfönstret är relativt smalt och det ställer därför krav på att man kommer ut med en kompletterande behandling tidigt på säsongen. För bäst effekt rekommenderas det att ogräset är i tillväxt vid behandlingstillfället samt att rätt temperaturkrav är uppfyllt.   

Produkter som finns tillgängliga för örtogräsbekämpning i höstraps nu på våren är Korvetto™, Matrigon™ 72SG och Galera™. Av dessa tre är det Korvetto som har den bredaste örtogräseffekten, Galera det lägsta temperaturkravet medan Matrigon 72SG är en specialist på baldersbrå men har ett förhållandevis högt temperaturkrav. Nedan finner du aktuell information för respektive produkt.
Korvetto
 
Korvetto™ – den bredaste örtogräseffekten
Korvetto är en produkt med mycket bred effekt på örtogräs i höstraps på våren. Den är registrerad på den svenska marknaden sedan slutet av 2018 och går nu in i sin tredje säsong som den primära örtogräsherbiciden i höstraps på våren.  Korvetto innehåller de två aktiva substanserna Arylex Active (finns bl.a. i Belkar ) och Klopyralid (Matrigon).

Optimala temperaturförhållanden för användningen av Korvetto är från 10 0C men Korvetto bekämpar bl.a. vallmo, målla, plister, våtarv och snärjmåra redan från 8 - 9 0C. Vill man ha fullgod effekt på baldersbrå, blåklint och tistel så ska temperaturen vara över 10 0C, helst 10 - 12 0C.  Regnfasthet redan efter 1 timme. Behandlingstidpunkten är stadie BBCH 30 - 50, d.v.s. senast strax innan knopparna blir synliga.

Korvetto är det perfekta verktyget för den som inte gjorde en örtogräsbekämpning i sin höstraps i höstas. Produkten har goda blandningsmöjligheter med andra produkter (mikronäringsämnen, insekticider m.m.). Korvetto är färdigformulerad och kräver inga tillsatsmedel. Snabbt verkningssätt där visuella symtom från Arylex syns redan efter några timmar. Maxdos 1,0 l./ha. Om det är använt Belkar på hösten så får enbart en halv dos, 0,5 l./ha. Korvetto användas på våren.
Korvetto
Diagrammet ovan, där det inte är gjort någon örtogräsbekämpning på hösten, visar vilka effekter man kan förvänta av 0,5 resp. 1,0 l./ha. Det visar att 0,5 l. Korvetto har generellt bra effekter, < 80 %, på blåklint, tistel, jordrök, snärjmåra, plister. Lite sämre på näva, baldersbrå, kamomill och vallmo. Men betänk att dessa effekter blir bättre om det är gjort en behandling med 0,25 l./ha. Belkar på hösten och att kvarblivna ogräs då blir mera påverkade av denna halva dos Korvetto och därigenom kommer med största sannolikhet effekterna bli jämförbara med vad 1,0 l. visar i diagrammet.

För att förstärka denna halva dos av Korvetto mot framförallt baldersbrå, kamomill och vallmo så kan upp till 80 g./ha Matrigon 72 SG + 0,5 l./ha. olja tillsättas. Tänk dock på att temperaturen helst ska vara över 12 0C, gärna 14 - 15 0C.
Korvetta Image 1
Korvetta Image 2
Korvetta Image 3
 
Galera
Galera™ – lägsta temperaturkravet
Galera är en produkt för bekämpning av främst baldersbrå, snärjmåra, blåklint, målla och tistel tidigt på våren vid dagstemperaturer över 8 - 9 0C. Får ej förekomma nattfrost 2 dygn före och efter behandling. Behandlingstidpunkt är i stadie BBCH 30 - 50 (knopparna fortfarande täckta av blad).  Maximal dos 0,3 l./ha och Galera ska alltid användas tillsammans med tillsatsmedel, t.ex. 0,3 l./ha. PG26N. Om 0,25 l. Belkar använts i höstas så får inte full dos Galera användas utan enbart 0,15 l./ha. Då detta är en dos med otillräcklig effekt så bör det övervägas en användning av Korvetto eller Matrigon 72SG som det bästa alternativet i det fallet. Galera får inte blandas med andra herbicider, insekticider eller mikronäringsämnen. Galera ska inte användas i gröda avsedd för uppförökning eller i sorterna Quartz och Mendel. Regnfasthet 6 timmar.
 
Galera Image 1
Galera Image 2
 
 
Matrigon
Matrigon™ 72 SG – när baldersbrå är det primära ogräset
Matrigon 72 SG är en klassisk örtogräsprodukt och är godkänt för användning i höstraps på våren från stadie BBCH 31 - 55. Bekämpningsspektrat är smalare än de två ovanstående produkterna men primärt bekämpar produkten baldersbrå, blåklint och tistel med mycket goda effekter. För att säkerställa god effekt med produkten krävs stabila växtbetingelser samt temperaturförhållanden från 12 0C, gärna 14 - 15 0C. Bekämpning bör helst ske på förmiddagen, helst inte temperaturer under 7 0C efterföljande natt.

Regnfasthet 6 timmar. Dosrekommendation 165 g./ha. Matrigon 72 SG tillsammans med 0,5 l./ha. olja.
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor eller synpunkter på våra produkter.

Du vet väl om att vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/
Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergqvist
Lovisa Bergqvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37