Anvendelse af Matrigon 72 SG i vinterraps
Anvendelse af Matrigon 72 SG i vinterraps 
Rigtig mange har anvendt Belkar i efteråret og som forventet ses rigtig fine effekter mod kamille og andre bredbladet arter, som Belkar har effekt overfor. I marker, hvor der på nuværende tidspunkt er behov for kamillebekæmpelse, er Matrigon en sidste mulighed. Anvendelse af Matrigon kræver lune temperaturer samtidig med, at rapsen IKKE må have passeret vækststadie 55.
Temperaturkrav til Matrigon
For at få tilstrækkelig kamilleeffekt med Matrigon, bør dagtemperaturen være omkring 15-16 grader og ingen udsigt til nattefrost. Jo, højere temperatur og jo længere periode med høje temperaturer, jo bedre effekt.
Meget vigtigt at overholde sprøjtefristen
Matrigon er godkendt til og med vinterrapsens vækststadie 55, hvilket er indtil knopperne på hovedskuddet er synlige, men stadig lukkede og uden gule kronblade. Knopperne på sideskuddene er ikke synlige. Se nedenstående billeder.
Med udsigt til lidt lunere vejr, kan rapsen hurtigt passerer dette stadie. 
Anvendelse af Matrigon
Når forholdene er til Matrigon, er det mest optimalt at behandle om formiddagen, så de stigende dagtemperaturer udnyttes. Brug 110 g/ha Matrigon, tilsæt 0,5 l/ha olie og brug min. 200 l vand/ha.

Husk det er godt landmandskab, at holde nærområder omkring bistader fri for clopyralid og andre plantebeskyttelsesmidler.
Vinterraps omkring vækststadie 55.
Vinterraps omkring vækststadie 55. Ser marken sådan ud er det absolut sidste chance for anvendelse af Matrigon
Vinterraps der har passeret vækststadie 55
Vinterraps der har passeret vækststadie 55. Knopperne på sideskuddene bliver synlige og man kan se enkelte gule knopper. Matrigon, må ikke længere anvendes.
Nærbillede af en rapsplante, der har passeret væksstadie 55
Nærbillede af en rapsplante, der har passeret væksstadie 55. Knopperne svulmer op og gule kronblade bliver snart synlige.  Knopperne på sideskuddene er også synlige.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Gitte Skovgaard
Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191
Peter Hvid
Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053
Stefan Fick Caspersen
Stefan Fick Caspersen
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0720