Bredbladet ukrudt i vintersæd - forårsopfølgning
Bredbladet ukrudt i vintersæd - forårsopfølgning
Bekæmpelse af bredbladet ukrudt i vintersædsmarker afventer normalt til fremspiring af snerlepileurt, burresnerre og andre arter til i starten af maj. I rug og vinterbyg kan der være behov tidligere. Vær særlig opmærksom på marker med kornblomst og/eller storkenæb, som kræver en tidligere indsats med tilpassede doseringer.
Zypar – virker både bredt og mod vanskelige arter
Zypar bekæmper de samme arter som XL’erne samt en del øvrige. Zypar er mere effektiv overfor burresnerre, tvetand, valmuer (inkl. ALS resistente), storkenæb, hundepersille, lægejordrøg, vejbred m.fl.

Zypar har også effekt overfor kornblomst, men ikke på samme niveau som Mustang Forte. Zypar er oplagt, hvor Mustang Forte ikke kan anvendes. Når kornblomsten strækker sig, er det vigtigt at tilpasse doseringen.

Zypar kan anvendes i alle vintersædsarter frem til st. 45. Zypar indeholder aktivstofferne Arylex samt florasulam. Begge aktivstoffer stiller ikke særlige krav til temperaturen ved behandling, hvilket sikrer flest mulige sprøjtedage og timer. Zypar har ingen begrænsninger for efterfølgende afgrøder. 
Zypar
Zypar er særdeles effektivt overfor storkenæb. Til venstre i billedet er Zypar anvendt. Til højre ubehandlet.
Zypar
Burresnerre er særlig følsom overfor Zypar. Zypar giver god fleksibilitet ved behandling eftersom temperaturkravet er minimalt og effekten god mod burresnerre i alle størrelser.
Zypar
Aktivstoffet arylex, der indgår i både Zypar, Pixxaro og Rexade har rigtig god effekt overfor løgejordrøg.
Rexade 440 – bred løsning mod både græsser og bredbladet ukrudt
Rexade 440 er en blanding af aktivstofferne fra Broadway og Zypar, så skal du bekæmpe både græsser og bredbladet ukrudt i hvede, rug eller triticale, er Rexade 440 løsningen.

Ved brug af 35 g/ha Rexade 440 + 0,5 l/ha PG26N får du græsvirkningen fra 123 g/ha Broadway og effekt på bredbladet ukrudt fra 0,56 l/ha Zypar. Denne løsning kan anbefales i marker som opfølgning på efterårsløsninger, hvor der er moderate græsproblemer samt mod langt de fleste bredbladet ukrudtsarter.
Mustang Forte – virker bredt og er specialmidlet mod kornblomst og rodukrudt
Mustang Forte er en velkendt løsning i alle vintersædsarter. Mustang Forte bekæmper det gængse ukrudt og er bedste valg mod kornblomst, tidsler samt resistent kamille. På arealer med snerlepileurt, kan der forventes jordeffekt mod disse ved anvendelse af 0,5 l/ha eller derover.

Mustang Forte kan anvendes til og med st. 32. Dyrkning af specialafgrøder som f.eks. kartofler, kløver eller andre bælgplanter kræver afstand mellem behandling og etablering af den nye afgrøde. Vær opmærksom på restriktioner for halmanvendelse ved anvendelse af Mustang Forte.
Anbefalet dosering i vintersæd med Mustang Forte og Zypar under normale forhold
Mustang Forte og Zypar
*Nødvendig dosering mod storke- og hejrenæb afhænger af størrelse og antal ukrudtsplanter og hvor konkurrencedygtig afgrøden er.
Nyere forsøgsresultater med Zypar mod tidsler
Forsøg i 2019 og 2020 har med 0,5 l/ha Zypar + 0,75 l/ha MCPA vist god effekt på tidsler. Løsningen med Zypar + MCPA vil især være velegnet på arealer, hvor Mustang Forte ikke kan anvendes.

Mustang Forte har en dokumenteret og velkendt god effekt på tidsler – også når langtidseffekten vurderes. En opgørelse af effekterne, senere end de 6 uger, ville formentlig vise en endnu højere effekt af Mustang Forte. Forsøgene er udført i vårsæd, men løsningerne kan også anvendes i vintersæd. I nedenstående figur ses forsøgsresultaterne.
Mustang Forte
Mustang Forte
Blandinger
Både Zypar og Mustang Forte er blandbare med de fleste relevante midler og mikronæringsstoffer. Blanding med Primera Super, Topik samt ethephon-holdige midler (bl.a. Cerone og Terpal) frarådes.
Zypar, Pixxaro EC og Mustang Forte forebygger resistens
I Danmark er der mange steder udbredt SU- og ALS-resistens overfor især fuglegræs, valmue og kamille. Brug af flere forskellige aktivstoffer er et vigtigt værktøj til at forebygge resistens og bekæmpe allerede resistente arter.

Arylex, der indgår i Zypar og Pixxaro, har en anden virkningsmekanisme end de meget anvendte ”mini-midler”, der netop indeholder SU- eller ALS-aktivstoffer.

Mod fuglegræs er Zypar meget effektiv. Den forebygger udviklingen af resistens og bekæmper resistente planter mens de er små. Ved allerede konstateret resistens anbefales Pixxaro.

Zypars effekt mod valmue kommer fra begge aktivstoffer, men Arylex modvirker resistensudvikling og bekæmper ALS resistente valmuer. Pixxaro vil ligeledes have god effekt.

Mustang Forte er værktøjet mod resistente kamiller. Her er det aktivstoffet, aminopyralid, der forebygger og har effekt mod allerede resistente planter.

Husk at tilpasse doseringen – ofte skal doseringen være højere mod resistente arter end ved ”almindelig” bekæmpelse.
 
 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Gitte Skovgaard
Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191
Peter Hvid
Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053
Stefan Fick Caspersen
Stefan Fick Caspersen
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0720