Bekæmpelse af ukrudt i vinterraps - forår 2021
Rigtig mange har anvendt Belkar i efteråret og som forventet ses rigtig fine effekter Gå dine marker igennem nu, og vurder behov for opfølgning så middel kan disponeres snarest. Erfaringen er, at der ofte kun er få mulige dage at bekæmpe i foråret. 
I foråret er mulige produkter mod bl.a. kamille: Korvetto, Galera eller Matrigon
Status på rapsen
Det tyder på, at de veletablerede rapsmarker generelt er kommet godt igennem vinteren. Selv i marker, hvor der har været barfrost og bladene er visnet, er hovedskudende friske.
De første opgaver, så snart rapsmarkerne er farbare, er gødningstildeling, men du bør også gennemgå markerne for behov for ukrudtsbekæmpelse og samtidig tjekke for eventuelle angreb af kålbrok eller rapsjordlopper.
Vurder behovet hurtigst muligt
I foråret er det muligt at bekæmpe arter som kamille, valmue, kornblomst og burresnerre. Har du anvendt Belkar i efteråret, er der normalt ikke yderligere behov. Dog kan tvivlen i nogle tilfælde opstå i forhold til kamilleeffekten.
Doseringer på 0,4-0,5 l Belkar/ha er i langt de fleste tilfælde tilstrækkelig. Tvivlen opstår især ved lavere doseringer. Er kamillerne visne eller meget påvirket, ja så kommer de ikke igen. Er du i tvivl, kan du placere en pind ved nogle kamilleplanter og følge væksten de næste uger.
Ubehandlet kamiller
Behandlet med 0,25 l/ha Belkar. Her er det usikkert om effekten er god nok.
0,4 l/ha Belkar Kamillerne er er tydelig påvirket og effekten er tilfredsstillende
0,5 l/ha Belkar. Ingen tvivl om at effekten er tilfredstillende
Hvornår kan ukrudtsbehandlingen starte
For at få tilstrækkelig effekt af forårsløsninger anbefaler vi, at der er vækst i ukrudtet, dvs en stabil jordtemperatur over ca. 5-6 grader. Midlerne har desuden specielle temperaturkrav - se nedenstående.
Korvetto – den bredeste løsning
Korvetto bekæmper bl.a. kamille, valmue, burresnerre, kornblomst, tvetand og storkenæb. En tilstrækkelig effekt mod storkenæb kræver, at afgrøden er i god vækst og yder konkurrence samt, at storkenæbene er små.

Korvetto indeholder 120 g/l Clopyralid og 5 g/l Arylex. Max. Dosering er 0,65 l/ha. Korvetto anvendes, når der er god vækst i ukrudtet, dagtemperaturen er mindst 10-12 grader og der ikke er udsigt til nattefrost. Korvetto skal anvendes senest i vinterrapsens stadie 50, hvilket er mens blomsterknopperne stadig er dækket af blade.

Der skal ikke tilsættes additiv til Korvetto. Korvetto kan blandes med Agil eller Focus Ultra samt de fleste skadedyrs-, svampe-, og vækstreguleringsmidler og mikronæringsstoffer. 
Galera – kan anvendes tidligt
Kamille, burresnerre og kornblomst bekæmpes med 0,25-0,3 l/ha Galera på dage med 8-9 °C i 5-6 timer. Tilsætning af 0,3 l/ha PG26N sikrer effekten mod burresnerre. Før behandling skal man sikre sig, at der er vækst i afgrøde og ukrudt. Galera anvendes senest i vinterrapsens stadie 50 (se under anvendelse af Korvetto). Galera må IKKE anvendes på stressede planter. Kontroller altid afgrødens udviklingstrin før behandling. Få dage med gode temperaturer kan betyde, at behandlingsvinduet er forpasset.

Behandling anbefales ikke i perioder med nattefrost eller under andre forhold som stresser afgrøde. Galera bør ikke bruges i raps til fremavl. Det anbefales ikke at blande Galera med andre midler.
Matrigon 72SG – en sidste mulighed
Matrigon 72SG bekæmper kamille og kornblomst. Anbefalet dosering er 110 g/ha + 0,5 l Olie. Matrigon anbefales først når dagtemperaturen er omkring 15-16 °C. Matrigon kan anvendes så længe, der ikke er synlige gule kronblade i marken.
Korvetto og Galera må anvendes indtil knopperne bliver synlige. Ser rapsplanterne sådan ud må du godt behandle
Her er knopperne synlige og Galera og Korvetto må ikke længere anvendes.
Matrigon må anvendes så længe der ikke er synlige kronblade i marken. I denne mark er det for sent.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053

Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191

Stefan Fick Caspersen
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0720