Fokus på bekæmpelse af væselhale om foråret
Væselhale er en meget tabsgivende ukrudtsart, som mange steder optræder mere talrigt end nogensinde før. Flere steder var bekæmpelsen i 2020 ikke tilstrækkelig og tidlig såning af vintersæd og et langt og mildt efterår betyder, at der allerede nu er store udfordringer med væselhale til den kommende sæson. De kemiske løsninger i dette nyhedsbrev omhandler vinterhvede, men flere af løsningerne kan overføres til andre vintersædsafgrøder- dog aldrig vinterbyg. Bemærk, at der for rug gælder, at doseringerne skal tilpasses produkternes godkendte doseringer i rug.
Ét tiltag klarer ikke udfordringen alene
Det vigtigste våben i kontrollen af væselhale er traditionelle IPM-tiltag såsom:

  • Såning af vårsæd
  • Pløjning – evt. blot et enkelt år
  • Urørt stub eller meget overfladisk harvning efter høst
  • Undgå spredning i høst
  • Sen såning af vintersæd
  • Konkurrencestærk afgrøde
  • Øget udsædsmængde
  • God sprøjteteknik
  • Kerb 400 SC, når der dyrkes vinterraps

Disse tiltag bør kombineres med en effektiv ukrudtsbekæmpelse om efteråret. Et Landsforsøg fra efteråret 2020 med meget væselhale viser dog, at selv den bedste løsning efterlader 90 planter pr. kvadratmeter (foreløbige resultater), hvilket stemmer overens med de første tilbagemeldinger i år.

Uanset forhistorie kan man opleve, at der til foråret 2021 vil være arealer med så meget væselhale, at det er nødvendigt at gøre noget mere. Enten skal marken destrueres som ved massive forekomster ellers skal man udføre en supplerende ukrudtsbekæmpelse.

Løsninger der er til rådighed om foråret har en varierende effekt og i nogle tilfælde vil effekten være utilstrækkelig men dog bedre end ubehandlet. 
Vælg et produkt med det mest effektive aktivstof
Forudsætningen for en vellykket strategi om foråret er, at man vælger det bedste middel. Vores interne forsøg i Corteva viser, at pyroxsulam er det mest effektive aktivstof, der er til rådighed på det danske marked om foråret. Pyroxsulam indgår i Broadway og i det nye middel Rexade 440. Forsøgene er vist herunder, hvor de sidste bedømmelser er angivet. Oftest er effekten bedre på de første bedømmelser og genvæksten skal hæmmes med en god afgrøde.

Den bedste effekt opnås ved én behandling i høj dosering, mens en splitbehandling med 2 x 110 gram ikke forbedrer effekten. Atlantis ligger i gennemsnit lavere og i enkeltforsøgene udvises en større variation. Effektmæssigt svarer 50 gram Rexade 440 til 175 gram Broadway.
Figur 1: Ovenstående graf viser resultaterne af 6 interne forsøg i Corteva. Søjlen er gennemsnittet af de 6 forsøg, mens hver prik viser enkeltforsøgene. Der er tilsat de anbefalede additiver. Der er sprøjtet i starten af april og bedømt 6-10 uger efter behandling.
Landsforsøg viser også bedst effekt af Broadway
Resultaterne af disse interne forsøg understøttes af resultaterne fra landsforsøg fra 2015 og 2016. Specielt i 2016 var effekterne langt fra gode, men i begge år klarede Broadway sig bedre end andre løsninger. Resultaterne er vist på figur 2.
Figur 2: Ovenstående grafer viser resultaterne fra landsforsøg med bekæmpelse af væselhale i 2015 (1 fs) til venstre og 2016 (3 fs) til højre. Der har været 80 væselhaler pr. m2 i 2015 og 4, 57 og 127 planter pr. m2 i 2016. Alle forsøg er bedømt primo juni.
Øvrige forsøg
Foruden det allerede præsenterede data, har vi en mængde anden data der understøtter disse resultater. I er meget velkomne til at kontakte os for en uddybning. Dette består bl.a. af en flerårig forsøgsserie ved Patriotisk Selskab og resultater fra udviklingsarbejde.

Forsøg viser også, at man ved at kombinere to midler kan øge effekten, dog uden at effekten i alle tilfælde bliver tilstrækkelig.  
Tilsætning af flydende gødning kan øge effekten
Observationer fra praksis og forsøg har vist, at kvælstoftilsætning i nogle tilfælde øger effekten af græsmidler mod væselhale. Typisk anvendes ca. 10 kg N/ha som flydende gødning. Tilsætning af gødning kan give svidninger og det anbefales ikke at tilsætte DFF, vækstreguleringsmidler eller andet til græsmidlerne. Det anbefales at behandle på tørre planter og kun i det tidlige forår. 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053

Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191

Stefan Fick Caspersen
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0720