Snart tid til bekæmpelse med Kerb 400 SC
Kerb 400 SC bekæmper blandt andet spildkorn, enårig rapgræs, vindaks, agerrævehale samt andre kulturgræsser og har sideeffekt mod fuglegræs. 
Anbefaling – tidspunkt og dosering
Godkendelsen af Kerb 400 SC betinger, at der kun kan behandles i november og december.

Når jordtemperaturen nærmer sig 10°C og forbliver på samme niveau eller falder yderligere, er det relevant at behandle med Kerb 400 SC. Modstandsdygtigheden i græsukrudtet øges med ukrudtets størrelse. Derfor anbefales behandling så snart jordtemperaturen er ca. 10°C. Her har Kerb 400 SC en tilstrækkelig langtidseffekt i jorden og påvirkes ikke af en kortere periode med højere jordtemperatur.
 Dosering  Arter som bekæmpes med minimum 85% effekt
 1.0 l/ha Enårig og alm. rapgræs, vindaks, spildkorn af byg og havre, rødsvingel samt timothe.
 1.25 l/ha Agerrævehale, rajgræs, hundegræs, gold og blød hejre, væselhale, spildkorn af hvede, rug og triticale, flyvehavre samt fuglegræs.
I marker med stort, meget eller resistent ukrudt anbefales altid 1.25 l/ha. 
Sprøjteteknik
Kerb skal optages af rødderne og der stilles ikke specielle krav til god dækning. Brug derfor gerne grove dyser og høj vandmængde. Let regn under og lige efter udkørsel vil ikke reducere effekten.  
Billede 1. Et dronefoto af et landsforsøg med bekæmpelse af væselhale. Parcellerne uden græsukrudt er alle behandlet med Kerb med rigtig god effekt. Parcellerne med græsukrudt er enten ubehandlet eller behandlet med clomazon. Ved meget store bestande af væselhale, kan man i enkle tilfælde opleve, at effekten ikke er 100 %. Brug derfor fuld dosering og kør så snart jordtemperaturen er under 10 grader. 
Billede 2 og 3: Et af de første symptomer på ukrudtet efter optagelse af Kerb, ses som opsvulmet stængelbasis ved jordoverfladen. Se ovenstående billeder illustreret med rajgræs og enårig rapgræs.
Blandinger
Kerb kan blandes med bl.a. insektmidler eller Belkar, hvis disse behandlinger ikke er afsluttet. 3-vejs mix er ikke afprøvet.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053

Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191

Stefan Fick Caspersen
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0720