Bekämpa gräs-, örtogräs och spillsäd i höstraps
Höstrapsen är nu uppkommen även i de fält som till för några veckor sedan inte hade fått någon nederbörd och utvecklingsstadiet är väldigt varierande, mellan 2-örtblad (BBCH 12) och mer än 6-örtblad (BBCH 16). Det innebär att vissa nu kör sin första bekämpning med 0,25 l./ha. Belkar™ och att andra har kört eller ska köra sin uppföljande behandling med ytterligare 0,25 l./ha. Belkar. Vissa har avvaktat bekämpning och i de fallen som rapsen har mer än 6-örtblad är det 0,5 l./ha. Belkar som gäller. 

För de som har problem med örtogräs, gräsogräs, spillsäd och våtarv så är det möjligt att från 1 oktober köra en kombination av Belkar och Kerb™ FLO 400. Detta oavsett om man ska köra en andra behandling med Belkar eller ska köra en fulldosbehandling. Det är viktigt att följande faktorer uppfylls vid dessa blandningar: 

1.  Att det gått 3 veckor efter första behandlingen med 0,25 l./ha. Belkar.
2.  Att rapsen har minst 6-örtblad (BBCH 16).
3.  Att datumet är 1 oktober och framåt om det ska användas Kerb FLO 400 (dock senast 30 november).

Vad vinner vi med en upprepad körning med 0,25 l./ha. Belkar jämfört med enbart en körning med 0,25 l./ha.? Jo, en bättre effekt på framförallt baldersbrå, vallmo, våtarv, lomme, penningört, snärjmåra, nävaarter och viss effekt på viol. Effekten på blåklint och plister är i princip den samma.

Genom att tillföra Kerb FLO 400 bekämpar vi spillsäd som uppkommit efter en tidig spillsädes- och gräsogräsbehandling med t.ex. Targa® Super 5SC eller annan graminicid.
Bekämpning av gräsogräsarter som rajgräs, flyghavre, renkavle (även resistent), losta (inkl. ”årets ogräs 2020” sandlosta), svingel, gröe, ven samt spillsäd och våtarv kräver 1,25 l. Kerb FLO 400. Vid enbart spillsäd av vårsäd, vitgröe och ven så räcker en dos på 1,0 l.
Kerb FLO 400 har väldigt dålig effekt på kvickrot, mindre än 50%.

Kerb FLO 400 vill gärna ha lite nederbörd efter behandling (lätt duggregn, regndis) och därmed passar Belkars 1-timmes regnfasthet bra i sammanhanget. Även temperaturmässigt så passar de två produkterna bra ihop då Belkar kan användas från 2 0C och Kerb FLO 400 inte är känslig för lätt nattfrost. Dock ingen nattfrost före behandling vid blandning av produkterna!

 
Tänk på att Belkar inte blandas med följande och det bör gå 7 dagar mellan behandling med:

  • Tillväxtreglerande produkter
  • Svampmedel
  • Gräsogräsmedel (gäller dock inte Kerb FLO 400)
  • Rena bormedel

Det går alltså bra att blanda med en annan komponent/produkt som t.ex. insektsmedel, mikronäring eller Kerb Flo 400. 
Mer information hittar du i våra tidigare nyhetsbrev ” Örtogräsbehandling i höstraps” och ” Belkar under rådande förhållanden”. Mer om detta eller anmälan till våra nyhetsbrev på www.corteva.se

OBS. Läs alltid etiketten före användning.

Du vet väl om att vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Sebastian Bengtsson
(södra Sverige)
076- 881 32 32