Belkar under rådande förhållanden
När höstrapsen nu har kommit i backen är det strax dags att ge sig ut och bekämpa örtogräsen med Belkar™. I vissa delar av Sverige är den första delade behandlingen gjord med Belkar. I och med de torra förhållandena vid och efter sådd kan det leda till ojämn uppkomst av rapsen, det är då extra viktigt att hålla koll på i vilket stadie de minsta plantorna befinner sig i för att kunna avgöra när man kan och ska bekämpa örtogräsen samt med vilken dos, delad behandling 0,25 l./ha. + 0,25 l./ha. eller full dos 0,5 l./ha. 

Det är viktigt att vi följer upp våra fält nu när vi har fått nederbörd på många ställen vilket borde få fart på rapsen.

Viktigt att tänka på:

  • Är det en långsam tillväxt eller ojämn uppkomst hos rapsen – dela Belkarbehandlingen, börja med 0,25 l./ha. vid stadie BBCH 13-14 och följ sedan upp behandlingen med 0,25 l./ha. tidigast 3 veckor senare förutsatt att minst 90 % av rapsen har 6 st välutvecklade örtblad (BBCH 16).
  • Vid behandling med 0,25 l./ha. skall minst 90 % av rapsplantorna befinna sig i stadie BBCH 12, allra helst i stadie BBCH 13 och vid behandling med högre doser skall minst 90 % av rapsplantorna befinna sig i stadie BBCH 16.
  • I fält med framförallt baldersbrå, våtarv eller näva vet vi att det krävs full dos Belkar i form av delad behandling 2 x 0,25 l./ha. eller enkelbehandling med 0,5 l./ha. för att få bukt med dessa ogräs. Detta var tydligt i rapsfälten i år. Se till att komma ut i tid - stor baldersbrå är svårare att bekämpa.
  • Bättre att bekämpa örtogräsen när de är små med 0,25 l./ha. och eventuellt göra en ytterliggare behandling vid behov med 0,25 l./ha. än att invänta stadie BBCH 16 och använda full dos, 0,5 l./ha. på stora ogräs och därigenom riskera att inte få fulla effekter.
  • Vid förekomst av spillärt och spillpotatis så är en delad behandling att föredra. Detta gäller även vid förekomst av åkersenap.
 
Blandning

Belkar kan inte blandas med följande och det bör gå 7 dagar mellan behandling med:

  • Tillväxtreglerande produkter
  • Svampmedel
  • Gräsogräsmedel (gäller ej Kerb™ FLO 400)
  • Rena bormedel

Det går alltså bra att blanda med en annan komponent/produkt som t.ex. insektsmedel, mikronäring eller Kerb Flo 400. Tänk på att Kerb Flo 400 endast får användas under perioden 1 oktober – 31 november
Mer information hittar du i vårt förra nyhetsbrev ”Belkar mot örtogräs i höstraps – den breda standarden” eller på: www.corteva.se

OBS. Läs alltid etiketten före användning.

Du vet väl om att vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Sebastian Bengtsson
(södra Sverige)
076- 881 32 32