Belkar mot örtogräs i höstraps – den breda standarden
Belkar™ används efter rapsens uppkomst för bekämpning av ett brett spektrum av skördesänkande örtogräs som baldersbrå, lomme, näva, förgätmigej, vallmo, snärjmåra, våtarv, dån, svinmålla, plister, penningört och blåklint.
Bild 1. Rapsfält som denna löser man enklast problemen med baldersbrå och våtarv med delad behandling Belkar 0,25 + 0,25 l./ha.
Bild 2. Plister - ett lättbekämpat ogräs för Belkar, räcker med 0,25 l./ha. Dock gör förekomsten av näva i detta fall att vi delar behandlingen 0,25 + 0,25 l./ha. för att få bäst effekt.
 
Belkar kan användas från att rapsen har två örtblad, stadie BBCH 12 och framåt. Optimal behandling är en delad behandling, när rapsen befinner sig i stadie BBCH 13-14 behandla med 0,25 l/ha Belkar och följ sedan upp med ytterligare en 0,25 l./ha. behandling efter rapsen nått stadie BBCH 16 dock tidigast 3 veckor efter första behandlingen. Enkelbehandling med 0,5 l./ha. Belkar görs tidigast i stadie BBCH 16, viktigt att minimum 90 % av plantorna befinner sig i rätt stadium eller större. Finns det näva, baldersbrå eller våtarv i fältet är en delad behandling extra motiverat.
Bild 3. Rapsfält behandlat med endast 0,25 l/ha har satt tillbaka åkersenap, se nollruta (bild från NV Skåne).
Kikar man ute i fält runt om i Sverige ser vi nu att fält som inte har behandlats med full dos delad behandling Belkar 0,25 + 0,25 l./ha. eller 0,5 l./ha. i tidigast stadie BBCH 16, det finns en del baldersbrå kvar som inte har blivit bekämpad p.g.a. för låga doser, ingen uppföljning med Belkar eller ingen behandling alls med Belkar.

Belkar innehåller den aktiva substansen Arylex™ Active som ger en snabb effekt och picloram, två resistensbrytare som bidrar till breda örtogräseffekter. Inga krav på efterföljande gröda finns. Produkten är oberoende av markfukt och verkar genom bladen och har inte någon jordverkan.

Vi behandlar därför rapsfält när grödan är etablerad och ogräsen är uppkomna (stadie BBCH 13-14).

Andra erfarenheter från denna växtsäsong är bland annat att vi har kunnat se goda effekter av Belkar mot bla åkersenap (se bild 3). I praktiken och i försöken L5-8010 har vi sett att en delat behandling 0,25 + 0,25 l./ha. kontrollerar även viol och veronika på ett mycket effektivt sätt.
Blandning

Belkar kan inte blandas med följande och det bör gå 7 dagar mellan behandling med:
  • Tillväxtreglerande produkter
  • Gräsogräsmedel (gäller ej Kerb™ FLO 400)
  • Rena bormedel

Det går alltså bra att blanda med en annan komponent/produkt som t.ex. insektsmedel, mikronäring eller Kerb FLO 400.
Mer information hittar du på: www.corteva.se

OBS. Läs alltid etiketten före användning.

Du vet väl om att vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Sebastian Bengtsson
(södra Sverige)
076- 881 32 32