Nytt verktyg för bekämpning av spillsäd och gräsogräs i höstraps
Nytt verktyg för bekämpning av spillsäd och gräsogräs i höstraps
Att ogräsbekämpa snabbt och effektivt i odling av höstraps på hösten är A och O för en lyckad rapsskörd. Inför rapssådd 2020 så fullbordar Corteva™ Agriscience sin herbicidportfölj med att introducera Targa® Super 5SC på den svenska marknaden. 

Targa Super är en för säsongen 2020-2021 helt ny selektiv gräsherbicid för användning efter uppkomst i höstraps som innehåller 50 g./l. av den aktiva substansen kizalofop. Den upptas snabbt genom bladytan och transporteras runt i växten och är fullt absorberad inom några timmar.

Förutom registrering i raps så är den registrerad i ett flertal bredbladiga grödor som t.ex. sockerbetor, baljväxter, potatis, lin, grönsaker, klöver, rödsvingel m.fl.

Den stora fördelen med Targa Super jämfört med liknande produkter är dess oerhört snabba effekt på spillsäd från spillsädens 2-bladstadie fram till bestockning. I försök 2020 behandlades vårkorn med Targa Super samt ytterliggare två marknadsprodukter i dosering från 1/8-dels dos till full dos. Targa Super visade i de båda försöken (ett i Skåne och ett i Östergötland) full effekt på vårkornet redan vid 25% av full dos medan närmast konkurrerande produkt behövde 30% av full dos för att uppnå samma effekt.
Targa Super 0,75 l./ha. (25% av maxdos)
Targa Super 0,75 l./ha. (25% av maxdos)
Konkurrerande produkt 0,375 l./ha. (25% av full dos)
Konkurrerande produkt 0,375 l./ha. (25% av full dos)
Förutom spillsäd har Targa Super väldigt goda effekter (över 90%) på bl.a. renkavle, flyghavre, hönshirs, sandlosta (årets gräsogräs 2020?) rajgräs, kvickrot m.fl.
Rekommendation för användning
Genom introduktionen av Targa Super har nu Corteva ett fulländat program mot gräs- och örtogräs i höstraps på hösten. Vi bekämpar spillsäden i ett tidigt stadium med Targa Super, vi bekämpar örtogräsen med Belkar™ från rapsens 2-bladstadie och vi bekämpar gräsogräs, spillsäd och våtarv i oktober-november med Kerb™ Flo 400.
Cortevas rapsportfölj för höstanvändning
OBS. Läs alltid etiketten före användning.

Du vet väl om att vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Sebastian Bengtsson
Sebastian Bengtsson
(södra Sverige)
076- 881 32 32