QuelexTM – örtogräsbekämpning i all stråsäd
Quelex är den ArylexTM active-innehållande produkt med bredast användningsområde i all stråsäd: vete, råg, rågvete, korn och havre.

Liksom ZyparTM så innehåller den både Arylex och florasulam som bidrar till att bekämpa ett brett örtogrässpektrum i kombination med brett behandlingsfönster, låga temperaturkrav och enbart 1 timmes regnfasthet.

Quelex är i höstvete, råg, rågvete och höstkorn registrerad ända fram till stadie BBCH 45 vilket innebär att produkten är perfekt för sena bekämpningar av stora örtogräs som finns kvar i beståndet efter enbart höstbehandlingar eller gräsogräsbehandlingar tidigt på våren.

I vårvete och vårkorn är registreringen ända fram till stadie BBCH 39 vilket täcker väl upp för örtogräsbekämpning under längre tidsperspektiv.

Quelex har i havre en snävare registrering, t.o.m. stadie BBCH 32, vilket möjliggör en effektiv örtogräsbekämpning eftersom flertalet ogräs då har grott och kommit upp.
*= effekt på resistenta ogräs av denna art

Quelex ska alltid användas tillsammans med ett non-joniskt vätmedel, t.ex. PG26N eller liknande. Quelex är blandbar med de flesta fungicider och insekticider - se varje produkts respektive etikett!

Mer information om Quelex samt produktetikett hittar du på www.corteva.se
Du är välkommen att höra av dig till oss på CortevaTM Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

Du vet väl om att vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/

Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Sebastian Bengtsson
(södra Sverige)
076- 881 32 32