Örtogräsbekämpning efter flaggbladstadiet i höstsäd
När flaggbladet väl är framme, från stadie BBCH 39, så finns det inte många godkända produkter för att bekämpa örtogräs som har spirat fram under våren.

Örtogräsen ser vi oftast efter utförda höstbekämpningar där en eventuell uppföljning tidigt på våren inte har ansetts vara motiverad.

Likaså efter tidiga bekämpningar på våren där fokus har varit på gräsogräsen och där örtogräsen efter nederbörd och värme uppkommit senare. Oftast är det snärjmåra, blåklint, baldersbrå och vallmo som syns tydligast men även en flora av övriga örtogräs brukar finnas nere i grödan.

CortevaTM Agriscience har primärt två produkter med mycket goda effekter på stora örtogräs av nämnda arter vid väldigt sena behandlingar. Dessa är ZyparTM  och PixxaroTM EC, båda med registrering ända fram till och med stadie BBCH 45. Zypar är aningen bredare då den har effekt på både baldersbrå och blåklint.
*= effekt på resistenta ogräs av denna art

Båda produkterna är blandbara med de flesta fungicider och insekticider som är aktuella vid dessa stadier. Se varje produkts respektive etikett!
Mer information om Zypar och Pixxaro och deras etiketter hittar du på www.corteva.se
Du är välkommen att höra av dig till oss på CortevaTM Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

Du vet väl om att vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/ 

Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Sebastian Bengtsson
(södra Sverige)
076- 881 32 32