Titus®
Ogräsbekämpning i potatis
Titus används som ogräsbekämpning efter potatisens uppkomst och har både blad- och jordverkan. Vanligtvis ogräsbehandlas fältet med annat ogräsmedel innan uppkomst för att sedan följas upp med Titus för att bekämpa bredden av ogräs. Den fungerar bra mot både gräs- och örtogräs, t.ex. åkersenap, plister, näva, snärjmåra, korsört, dån, spillraps, lomme, våtarv, baldersbrå, viol samt vitgröe, kvickrot, rajgräs, kavelhirs och hönshirs. Vid bekämpning av kvickrot är det viktigt att den har 3-5 blad och dosen Titus är 50 g./ha.

Finns det målla och åkerbinda i hjärtbladsstadie bland kuporna – då gäller full dos 50 g./ha. eller delad behandling 30 g./ha. + 20 g./ha. (7-10 dagars intervall). Är mållan och åkerbindan större behövs det tillsats av Sencor 0,1 -0,23 l./ha.
OBS! Tänk på att Sencor endast är registrerat till BBCH 20 och Titus är godkänt från BBCH 20-30.

Full dos 50 g./ha. eller delad dos 30 g. + 20 g./ha. Titus bekämpar även rotogräsen molke, tistel och gråbo. För att erhålla jordverkan måste rotzonen vara genomfuktad.

Mer potatisråd och rekommendationer kommer senare in på säsongen, innan det är dags för bladmögelbehandling med Zorvec Enicade®.
Ogräsbekämpning i fodermajs:
Titus är godkänt för behandling i BBCH 10-18 i fodermajs vilket betyder att produkten används på samma sätt här d.v.s. på uppkomna ogräs samt möjligheten för både full dos 50 g/ha eller delad behandling 20 g./ha. + 30 g./ha. (7-10 dagars intervall). Om ogräsen är stora vid första delade behandlingen anpassa då dosen t.e.x. börja med 30 g./ha. istället för 20 g./ha. (gäller även för potatis)

Se ”ogräsbekämpning i potatis” för exempel på ogräs som bekämpas eller www.corteva.se/produkter/vaxtskydd/titus.

Ökad förekomst av det svårbekämpade ogräset hönshirs (se bild nedan) gör det extra viktigt att lägga in Titus i sin ogrässtrategi. Enligt Jordbruksverkets Kemisk Ogräsbekämpning 2020 får strategier med Titus 3 av 3 i betyg för bekämpning av hönshirsen.
Titus-behandlingar i potatis och fodermajs skall alltid göras tillsammans med 0,1 l./ha. non-joniskt vätmedel per 100 l. vatten. Vid torra förhållanden skall alltid Titus användas tidigt på morgonen för bästa resultat.

För mer information om Titus och effektschema, besök: www.corteva.se/produkter/vaxtskydd/titus

OBS. Läs alltid etiketten före användning.
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva™ Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

Du vet väl om att vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/ 
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Sebastian Bengtsson
(södra Sverige)
076- 881 32 32