Örtogräsbekämpning i vårsäd
Förutsättningarna på fälten är väldigt olika i vårt avlånga land och Corteva™ Agriscience har produkter för de flesta typer av ogräsproblem. Finner du inte svar på dina funderingar i våra generella rekommendationer, tveka inte att höra av dig till oss, vi kan anpassa produkt, dos, tidpunkt etc. till just dig och dina fält.

Uppkomsten av vårsäden ser olika ut beroende på hur mycket fukt man har lyckats ta till vara på i såbädden. Efter nederbörd på mång håll v.18 och 19 vaknar inte bara grödorna till utan även nya ogräs gror och de redan uppkomna får en nytändning. Med hjälp av breda örtogräsprodukter kan vi hantera bredden av ogräs d.v.s. antalet olika arter som vi hittar ute i fälten. Lika viktigt är det att kunna hantera mängden ogräs d.v.s. det är extremt viktigt att välja rätt produkt men inte minst – rätt dos!

Fördelen med alla Cortevas produkter presenterade nedan är att de är resistensbrytare och att de hanterar inte bara ogräsproblemen i år utan produkterna är även en del av en långsiktig strategi som hjälper till att förebygga och bekämpa resistens.

Beslut att ta:
Vilken av den senaste teknologin inom ogräsbekämpning skall man då använda sig av? I tabellen nedan ges exempel på ogräs som de olika produkterna bekämpar och vid vilket stadium – alla för användning i vårsäd. Produkterna kan användas även under kallare förhållanden t.ex. Zypar™, Pixxaro™ EC, Quelex™,  Mustang™ Forte och Lancelot™ - det finns längre ingen anledning till att vänta in högre temperaturer. Quelex har även en registrering i havre med lägre dos, vilket de andra produkterna som innehåller Arylex™ active inte har. Mustang Forte och Lancelot kan användas likadant i all vårsäd.
*= effekt på resistenta ogräs av denna art
Zypar, Quelex, Pixxaro EC, Mustang Forte och Lancelot är blandbara med de flesta relevanta produkter utom de som innehåller etefon (Terpal, Cerone) eller fenoxaprop-P (Event Super, Foxtrot). Läs alltid etiketten för ytterligare information för enskilda produkter vid blandningar.

Tänk på att Mustang Forte och Lancelot innehåller aminopyralid som har restriktioner vid val av efterföljande gröda samt för halmhantering – se resp. produktetikett.

Till Quelex och Lancelot ska man alltid använda PG26N eller motsvarande nonjoniskt vätmedel.

Vid risk för mjöldaggsangrepp blanda med 0,25 l./ha. Talius®.

Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva™ Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.
Du vet väl om att vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/ 

Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Sebastian Bengtsson
(södra Sverige)
076- 881 32 32