Sena ogräsbekämpningar i höstsäd
Ju senare ogräsbekämpning desto större skördeförlust p.g.a. ogräsen!

Höstsäden är nu mer eller mindre i stråskjutningsfas, från BBCH 30 och i vissa fall redan på väg förbi 2-nodstadiet, BBCH 32. I vissa fall är råg och rågvete redan i BBCH 37 vilket är inledande flaggbladsstadie. De ogräsbekämpningar som ska och bör göras nu ska utföras med höga doser för att få en effektiv bekämpning. Detta gäller särskilt i de fall där inslaget av gräsogräs och de ekonomiskt besvärliga örtogräsen (bl.a. snärjmåra, spillraps, vallmo, blåklint, målla m.fl.) breder ut sig.

Tänk på att inte behandla efter en frostnatt! Lämna gärna en obehandlad ruta så att du kan jämföra effekten av det behandlade området mot den obehandlade rutan.

Vad har Corteva™ Agriscience för produkter för sena ogräsbekämpningar i höstsäd på våren:

GRÄSOGRÄS OCH ÖRTOGRÄS
Broadway™, Gullviks Prima, Broadway™ Star, Tombo™ och Rexade™ 440 är produkter som alla innehåller pyroxsulam (gräsogräs + bl.a. viol och veronika) och florasulam (örtogräs). Tombo innehåller dessutom aminopyralid (örtogräs, rotogräs) och Rexade 440 innehåller Arylex™ active (örtogräs). Dessa produkter bekämpar ett brett spektrum av både gräs- och örtogräs i höstvete, råg och rågvete. OBS! EJ I KORN!

PG26N ska alltid användas tillsammans med pyroxsulaminnehållande produkter. Vid vattenmängd över 100 l./ha. 0,5 l. PG26N och vid vattenmängd under 100 l./ha. 0,25 l./ha.

Pyroxsulaminnehållande produkter och blandning:
  • Växtregulatorer: enbart blandning max 1,0 l./ha. CCC.
  • Fungicider: inga problem med registrerade preparat.
  • Herbicider: inga problem – dock ingen blandning med fenoxaprop-produkter, t.ex. Event Super, Foxtrot
  • Insekticider: inga problem.
  • Mikronäringsmedel: inga blandningar med rena sulfatprodukter.
  • Flytande N/NP/NPK: inga blandningar med flytande gödselprodukter.
  • Tänk på att det ska gå 4-6 veckor innan gräsinsådd. (4 veckor vid varmt och fuktigt väder, 6 veckor vid kallt och torrt väder).
Viktigt att följa alla etiketters skrivelse i samband med blandning!
Blanda alltid enligt följande: 1. Pyroxsulamprodukt 2. Tänkt blandningspartner 3. PG26N

ÖRTOGRÄS
Om det enbart är örtogräs som ska bekämpas finns det ett antal moderna lösningar i Cortevas produktportfölj som kan användas både som en uppföljning på en höstbehandling eller som en ren vårbehandling:

Zypar™ och Quelex™ innehåller Arylex™ active och florasulam som gör dem till de minst temperaturkänsliga örtogräsprodukterna på den svenska marknaden. De kan användas redan från en temperatur på 20C. Mycket goda effekter på bl.a. baldersbrå, blåklint, vallmo, jordrök, plister, våtarv, dån, målla, näva m.fl. örtogräs. Quelex kräver ett tillsatsmedel, t.ex. PG26N eller ett annat non-joniskt tillsatsmedel. Samtliga Arylex-innehållande produkter är blandbara med andra herbicider, fungicider, insekticider och även med tillväxtreglerare. Se etikett för varje produkt före blandning. Ingen blandning med produkter innehållande etefon (Terpal, Cerone) eller fenoxaprop-P (Event Super, Foxtrot) är tillåten.

Pixxaro™ EC innehåller Arylex™ active och fluroxipyr och vill gärna ha lite varmare, från 50C. Den är å andra sidan en 100% resistenshanterare då dess båda aktiva substanser både motverkar och bekämpar resistens. Mycket goda effekter på bl.a. blåklint, vallmo, jordrök, plister, våtarv, dån, målla, näva m.fl. örtogräs.

Mustang™ Forte och Lancelot™ innehåller båda aminopyralid som är en aktiv substans, synnerligen effektiv på resistenta ogräsarter som blåklint, baldersbrå, vallmo och gullkrage. Dessutom är den väldigt bra på rotogräs som tistel och gråbo och har en helsäsongseffekt på åkerbinda. I Mustang Forte så finns även 2,4-D och florasulam som i kombination med aminopyraliden ger en av de bredaste örtogräslösningarna som dessutom är bra på tistel och andra rotogräs. Lancelot innehåller förutom aminopyralid även florasulam och är en perfekt sololösning eller blandningspartner. Båda kan användas från 50C. Lancelot kräver ett tillsatsmedel, t.ex. PG26N eller ett annat non-joniskt tillsatsmedel. Aminopyralidinnehållande produkter har vissa restriktioner (efterföljande gröda och halmhantering, se resp. produktetikett) men detta kompenseras av produkternas mycket goda effekter.
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/ 

Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Sebastian Bengtsson
(södra Sverige)
076- 881 32 32