Tidig örtogräsbekämpning i höstsäd på våren
Örtogräs i höstsäd, oavsett höstbehandling eller inte, bör bekämpas tidigt på våren!

Mycket örtogräs finns ute i höstsäden denna senvinter-vår 2020. Med en vinter som uteblev, mycket fukt och relativt hög värme för årstiden så har dessa örtogräs frodats under hela vinterhalvåret. Därför ser vi idag väldigt mycket örtogräs ute i fält, örtogräs som dessutom är välväxta och frodiga: blåklint, snärjmåra , våtarv, viol, veronika, baldersbrå, plister, lomme, penningört och vallmo.

I detta nu så råder inget tvivel om att tidiga örtogräsbekämpningar kommer att vara A och O som en del av strategi inför en lyckad skörd 2020. För att lyckas med detta så krävs det preparat som:
  1. Tål låga temperaturer.
  2. Bekämpar ett brett spektrum av örtogräs.
  3. Är flexibla i användandet, d.v.s. kan användas relativt tidigt men även senare.

Corteva™ Agriscience har ett antal produkter på den svenska marknaden för tidig bekämpning av örtogräs i höstsäd på våren:
Zypar™, Pixxaro EC™ och Quelex™ är samtliga tre produkter som innehåller den aktiva substansen ArylexTM active. Arylex är väl anpassat för vårt svenska vårklimat med lägre temperaturer och ojämn väderlek vilket säkerställ god effekt oberoende av temperatur och har mycket goda effekter på blåklint, vallmo, jordrök, plister, våtarv, dån, målla, näva m.fl. örtogräs.

I Zypar och Quelex är Arylex formulerat tillsammans med florasulam (Primus™) vilket ökar effekten på nämnda ogräs samt även t.ex. baldersbrå.

Kombinationen av Arylex och fluroxipyr (Starane™) i Pixxaro gör den till en av marknadens starkaste produkter för att förebygga och bekämpa ALS-resistent våtarv och dån.                                      

Quelex är den enda av nämnda tre produkter som kräver ett tillsatsmedel, t.ex. 0,5 l. PG26N eller ett annat non-joniskt tillsatsmedel.

Samtliga Arylex-innehållande produkter är blandbara med andra herbicider, fungicider, insekticider och även med tillväxtreglerare. Se etikett för varje produkt före blandning. Ingen blandning med produkter innehållande etefon (Terpal, Cerone) eller fenoxaprop-P (Event Super, Foxtrot) tillåten.
*= effekt på resistenta ogräs av denna art
 
 
 
Mustang™ Forte och Lancelot™ är båda aminopyralidinnehållande produkter som är väldigt effektiva på ett stort antal örtogräs inklusive ett antal arter som är bevisat ALS-resistenat i Sverige. De restriktioner som aminopyralidinnehållande produkter har (efterföljande gröda och halmhantering, se resp. produktetikett) överbryggas av produkternas mycket goda effekter. Redan från 5 0C så bekämpas bl.a. baldersbrå, blåklint, vallmo, snärjmåra, trampört m.fl. ogräs effektivt.

Aminopyralidprodukter har även god effekt på rotogräs, t.ex. tistel och gråbo. Mustang Forte med sitt innehåll av både aminopyralid och 2,4-D samt med sitt lägre temperaturkrav är ett mycket intressant alternativ till Ariane™ S för långsiktig tistelstrategi.
 *= effekt på resistenta ogräs av denna art
Vid risk för tidiga och kraftiga mjöldaggsangrepp ta med 0,25 l./ha. Talius® som en förebyggande behandling.
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.


Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Sebastian Bengtsson
(södra Sverige)
076- 881 32 32