Tidiga ogräsbekämpningar i vete, råg och rågvete på våren
Ogräsen finns i ditt fält – är du redo att bekämpa dem?

Redan i december 2019 kunde det konstateras att ogräsbekämpningen våren 2020 skulle bli mer krävande och intensiv än den varit de senaste åren. Rådgivare från Skåne till norr om Mälaren som vi då hade kontakt med var alla överens om att höstbehandlingarna i stråsäden 2019 var mindre än det normala – i södra Sverige så var det allt mellan 10-30% mindre behandlat och i mellersta Sverige så var siffran 10-20%, med lokala variationer. De ogräs som rådgivarna pekade ut som de som de såg i fält i november-december var: vitgröe, åkerven , rajgräs, losta, blåklint, snärjmåra , våtarv, viol, veronika, baldersbrå, plister, lomme, penningört och vallmo. Framförallt blåklint ser ut att vara rikligt representerad ute i fält som man kan se nu i mars 2020.

Med tanke på väderläget och utvecklingen i höstsäden när detta skrivs så kommer det dessutom att vara aktuellt med tidiga bekämpningar i ostabil väderlek. Samt stora ogräs som kommer att kräva rätt dos av rätt produkt!

Corteva har följande produkter som bekämpar både gräs- och örtogräs från tidigt på våren och som inte kräver höga temperaturer utan en tillväxt i plantan och frostfri natt före behandling:
Broadway™ / Gullviks Prima är samma produkt men med två olika handelsnamn.

De innehåller en gräsogräsdel (pyroxsulam) och en örtogräsdel (florasulam).

Karaktäristiskt för dessa produkter är att de kan användas väldigt tidigt på våren, då jordtemperaturen är > 6 0C och ogräsens aktiva tillväxt är påbörjad samt att ingen frostnatt föregår behandlingen. Vete, råg och rågvete ska vara i stadie från BBCH 21, d.vs. bestockningsfasen är påbörjad.

Produkterna ska alltid användas tillsammans med tillsatsmedlet PG26N för att säkerställa bästa effekt – se mer längre ner.
 
 
 
Broadway™ Star är en produkt som innehåller mer pyroxsulam och mindre florasulam än de tidigare nämnda Broadway / Gullviks Prima. Detta gör att den kan användas med lägre dos på gräsogräs men behöver högre dos då det är mycket örtogräs.

Den kan användas väldigt tidigt på våren, då jordtemperaturen är > 6 0C och ogräsens aktiva tillväxt är påbörjad samt att ingen frostnatt föregår behandlingen. Vete, råg och rågvete ska vara i stadie från BBCH 21, d.v.s. bestockningsfasen är påbörjad.

Den ska alltid användas tillsammans med tillsatsmedlet PG26N för att säkerställa bästa effekt – se mer längre ner.
 
Tombo™ innehåller liksom föregående produkter pyroxsulam och florasulam samt även aminopyralid. Den innehåller en lägre mängd gräsogräsdel men kombinationen av florasulam och aminopyralid som båda är mycket effektiva på örtogräs gör den till en utomordentlig produkt då primärt åkerven och gröe samt riklig förekomst av örtogräs, särskilt stora blåklint och vallmo (även resistenta), förekommer. Aminopyralid har restriktioner vid val av efterföljande gröda samt för halmhantering – se produktetikett. Den ska alltid användas tillsammans med tillsatsmedlet PG26N för att säkerställa bästa effekt – se mer längre ner.
 
 
Rexade™ 440  är det senaste tillskottet i gruppen av pyroxsulaminnehållande produkter från Corteva. Förutom pyroxsulam och florasulam så innehåller den även Arylex™ Active som vi känner igen från bl.a. Zypar™ , Pixxaro™   EC och Quelex™ .

Rexade 440 används i vete, råg och rågvete från stadie BBCH 30-32, ett snävt behandlingsfönster kan tyckas men som en uppföljning på mindre lyckad höstbehandling eller enbart en vårbehandling där man låter alla örtogräs gro innan bekämpning så passar den perfekt. Den ska alltid användas tillsammans med tillsatsmedlet PG26N för att säkerställa bästa effekt – se mer längre ner.
PG26N ska alltid användas tillsammans med pyroxsulaminnehållande produkter. Vid vattenmängd över 100 l./ha. 0,5 l. PG26N och vid vattenmängd under 100 l./ha. 0,25 l./ha.

Pyroxsulaminnehållande produkter i blandning med:
  • Växtregulatorer: enbart blandning max 1,0 l./ha. CCC.
  • Fungicider: ingen blandning med Tilt 250 EC, Bumper 25 EC eller Barclay Bolt XL. Övriga fungicider inga problem.
  • Insekticider: inga problem.
  • Inga blandningar med fenoxaprop-produkter, t.ex. Event Super, Foxtrot.
  • Mikronäringsmedel: inga blandningar med rena sulfatprodukter.
  • Flytande N/NP/NPK: inga blandningar med flytande gödselprodukter.

Viktigt att följa alla etiketters skrivelse i samband med blandning. Blanda alltid enligt följande:

1. Pyroxsulamprodukt 2. Tänkt blandningspartner 3. PG26N

Vid risk för tidiga och kraftiga mjöldaggsangrepp ta med 0,25 l./ha. Talius® som en förebyggande behandling.
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

Vi finns på Facebook
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Sebastian Bengtsson
(södra Sverige)
076- 881 32 32