Örtogräsbekämpning i höstraps på våren
Örtogräsbekämpning i höstraps på våren
Tiden är inne för att fatta rätt beslut!

Örtogräsbekämpning i höstraps på våren är inte det allra lättaste – smalt behandlingsfönster och temperatur kan vara hinder för att kunna göra en behandling på våren. Efter hösten 2019 där det i periodfönstret då det skulle behandlas med den upprepade behandlingen med 0,25 l./ha. Belkar™  eller solokörningen med 0,5 l./ha av samma preparat så kunde det vara både för regnigt och kladdigt för att det skulle kunna gå att köra.

Detta har bidragit till att vi idag efter den (hittills) väldigt milda vintern har rikligt med ogräs i vissa höstrapsfält (behandlade eller inte): baldersbrå, kamomill, blåklint, våtarv, näva, vallmo m.fl. örtogräs. I vissa av fälten är rapsen dessutom lite sämre utvecklad vilket bidrar till att ogräskonkurrensen från rapsen inte är lika god. Generellt så kan man säga att det är mera ogräs i höstrapsen våren 2020 än det har varit på många år – oavsett halvdosbehandlingar eller inga behandlingar alls.

Vad finns det då att tillgå för produkter som kan bidra till att bekämpa dessa örtogräs?
 
Korvetto logo
 
 
1. Korvetto™

Korvetto är en helt ny produkt som fick sin registrering så sent som i slutet av 2018. Den innehåller de två aktiva substanserna Arylex™ Active (finns bl.a. i Belkar™ ) och Klopyralid (Matrigon™). Styrkan hos Korvetto är den breda örtogräseffekten jämfört med  andra tillgängliga marknadsprodukter i fördelen med låga temperaturkrav. 
Den bekämpar bl.a. vallmo, målla, plister, våtarv och snärjmåra redan från 8 °C. Vill man ha fullgod effekt på baldersbrå, blåklint och tistel så ska temperaturen vara över 10 °C, helst 12°C.  Regnfasthet på enbart 1 timme. Behandlingstidpunkten är stadie BBCH 30-50, d.v.s. senast strax innan knopparna blir synliga.
Korvetto är ett perfekt verktyg för den som inte gjorde en örtogräsbekämpning i sin höstraps i höstas. Korvetto är blandbar med de vanligaste aktuella produkterna (mikronäringsämnen, insekticider m.m.). Korvetto är färdigformulerad och kräver inga tillsatsmedel. Dosrekommendation är 1,0 l./ha.
 
 
 
 
Galera logo
 
 
2. Galera™

Galera är en välkänd produkt för bekämpning av främst snärjmåra, blåklint, målla, tistel och baldersbrå tidigt på våren då vi har frostfria nätter och dagstemperaturer över 8-9 °C. Behandlingsstadie är i stadie BBCH 30-50 och det är viktigt att inte behandla på knopp. Dosen är 0,3 l./ha. Galera + 0,3 l./ha. PG26N. Galera får inte blandas med andra herbicider, insekticider eller mikronäringsämnen. Galera ska inte användas i gröda avsedd för uppförökning eller i sorterna Quartz och Mendel. Regnfasthet 6 timmar.
 
 
Matrigon logo
 
 
3. Matrigon™ 72 SG

Matrigon 72 SG är den klassiska örtogräsprodukten för användning i höstraps på våren från stadie BBCH 12-55. Dess bekämpningsspektra är något smalt, primärt handlar det om baldersbrå, blåklint och tistel. Optimala förhållanden för bekämpning med Matrigon 72 SG är minst 12 °C, gärna 14-15°C, sena förmiddagssprutningar och helst inte nattemperatur följande natt under 7°C. 
Regnfasthet 6 timmar. Dosrekommendation är 165 g./ha. Matrigon 72 SG tillsammans med 0,5 l./ha. penetreringsolja.
Det finns en sak som vi måste beakta vid behandlingar på våren och det är att det finns en paragraf som heter ”§35 a” och som säger oss ”så långt det är möjligt, se till att inte överskrida de villkor för dosering och antal behandlingar som gäller för varje enskild produkt.”

Det innebär att har man använt 0,25 l./ha Belkar på hösten så får man inte använda full dos Korvetto eller Galera på våren utan enbart halv dos, 0,5 l./ha. resp. 0,15 l./ha. Då 0,15 l./ha. Galera inte är något alternativ så koncentrerar vi oss på 0,5 l./ha. Korvetto och vad det kan åstadkomma:
 
Korvetto dosrespons 0,5 l. och 1,0 l.
 
Detta är från försök där det inte är gjort någon örtogräsbekämpning på hösten. Det visar att en halv dos Korvetto har generellt bra effekter, < 80%, på blåklint, tistel, jordrök, snärjmåra, plister. Lite sämre på näva, baldersbrå, kamomill och vallmo. Men betänk att dessa effekter blir bättre om det är gjort en behandling med 0,25 l./ha. Belkar på hösten och att kvarblivna ogräs då blir mera påverkade av en halv dos Korvetto och därigenom kommer med största sannolikhet effekterna bli bättre än vad diagrammet visar.

För att förstärka halvdosen av Korvetto mot framförallt baldersbrå, kamomill och vallmo så kan upp till 80 g./ha Matrigon 72 SG + 0,5 l./ha. olja tillsättas. Tänk dock att då ska temperaturen helst vara över 12 °C.

Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.


Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Sebastian Bengtsson
(södra Sverige)
076- 881 32 32