Ogräsfria rapsfält 2021 löser du redan på hösten 2020
I de flesta rapsfält har det i nuläget (9 oktober) körts både spillsädes-, gräs- och örtogräsbekämpning vid olika tidpunkter, med olika produkter och med olika doser. I de fall effekterna på spillsäd och gräsogräs inte har varit tillräckliga finns nu möjlighet att framöver, dock senast 31 november, använda Kerb™ FLO 400. Detta är framförallt viktigt i områden där renkavle har fått fäste men även andra gräsogräsarter.

Vissa har kört sin första behandling med 0,25 l./ha. Belkar™ och behöver följa upp denna behandling för att kunna ta beslut om behov finns för ytterliggare en behandling med 0,25 l./ha. medan andra har väntat med sin enkelbehandling med 0,5 l./ha. Belkar.

Effekterna kan se bra ut efter en lyckad enkelbehandling med 0,25 l./ha. Belkar, påverkan på målogräsen syns. Men var då beredd på en eventuell uppföljning på våren med Galera™, Korvetto™ eller Matrigon™ 72SG.

I de fält som behandlades relativt tidigt (där det var en jämn och bra uppkomst) kan man nu se en ny generation av örtogräs sakta växa fram vilket är som upplagt för en andra behandling med 0,25 l./ha. Belkar. Risken är annars att oktober-december kan bli varma och fuktiga och kvarvarande och nyuppkomna örtogräs växer till sig och blir ett hot mot rapsen i vår. Detta gäller både i de fält där det behandlats tidigt i september och de som behandlats sent i september. Särskilt i fälten med mer luckror och glesare gröda p.g.a. den sena uppkomsten till följd av torrperiod efter sådd och 4-6 veckor framåt.

Image 1
Image 2
Image 3
Att bekämpa örtogräs i höstraps på våren ser på papperet lätt ut då det finns 3 produkter att välja bland, som tidigare nämnts Galera, Korvetto och Matrigon 72SG. Men, Galera är väldigt snäv, primärt baldersbrå, blåklint, målla, snärjmåra och eventuella tistlar. Då är Korvetto betydligt bredare med fler antal örtogräsarter på effektschemat. Båda kräver dock frostfria nätter före och efter behandling och att det behandlas innan begynnande knoppstadie (BBCH 50) och dagstemperaturer på 8-90C. Är det dessutom en uppföljande behandling efter en halv dos Belkar får det enbart användas halva doser, 0,15 l./ha. Galera och 0,5 l./ha. Korvetto.

Matrigon 72SG är snävare i effekt än Galera, baldersbrå och tistel är vad den är bäst på att bekämpa. Den är kräsen med temperatur, vill ha minst 120C och gärna 14-150C för full effekt. Ingen nattfrost före eller efter behandling och gärna inte under 6-70C natten efter en behandling för att nå optimal effekt.
Table1
Våra råd är:

  • Chansa inte – satsa på en delad behandling med 0,25 l./ha. Belkar då 0,25 l./ha. redan har körts vid det här laget.
  • Använd dosen 0,5 l./ha. Belkar om rapsen har passerat 6-örtblad och inte behandlats tidigare.
  • Båda punkterna ovan kan kombineras med Kerb FLO 400 i dos 1,0-1,25 l./ha. Stärker bland annat effekten på våtarv!
  • Belkar är inte känslig för låga temperaturer, fungerar mellan 2-250C, ingen behandling i samband med nattfrost.
  • Regnfasthet efter enbart 1 timme som ger Belkar flexibilitet i användandet.
  • Belkar kan användas utan problem under hela oktober och in i november. Nederbörd och för årstiden höga temperaturer gör att ogräsfloran växer – utnyttja möjligheten att i lugn och ro rensa bort dessa ogräs så att de inte konkurrerar mot rapsen.
Image 4
Image 5
Image 6
Som ni kan se på mittenbilden ovan så är jordtemperaturen på väg nedåt. I detta fält uppmättes en jordtemperatur på 13,20C för 2 dagar sedan, nu är den 10,90C. Detta ger då ökade möjligheter för att kombinera Belkar-behandling med en Kerb FLO 400-behandling inom de närmaste dagarna när det har blivit körbart efter det regn som kommit från veckoslutet in på början av veckan.            
Mer information hittar du i våra tidigare nyhetsbrev ”Örtogräsbehandling i höstraps”, ”Belkar under rådande förhållanden” och ”Bekämpa gräs-, örtogräs och spillsäd i höstraps”.
Mer om detta eller anmälan till våra nyhetsbrev finner du på  www.corteva.se

OBS. Läs alltid etiketten före användning.

Du vet väl om att vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Sebastian Bengtsson
(södra Sverige)
076- 881 32 32