Belkar - aktuelle anbefalinger
Belkar – aktuelle anbefalinger
Der er i år stor forskel på rapsmarkernes udvikling, og derfor skal strategien med Belkar tilpasses den aktuelle situation.
Anbefaling – tidspunkt og dosering
Den primære anbefaling er 0,4-0,5 l/ha Belkar når rapsen har 6 løvblade. Her er ukrudtet fremspiret og der er god mulighed for at trænge ned i afgrøden. I mange tilfælde er markerne klar til denne behandling.

Vurderer man, at rapsen ikke inden cirka 10. oktober kan få 6 løvblade, skal man nu gå over til en split-strategi som beskrevet i skemaet herunder. På denne måde sikres skånsomheden overfor rapsen og man får effektivt bekæmpet ukrudtet. Vurderer man at rapsen får 6 blade inden 10. oktober, vil man stadig opnå god effekt ved at satse på én behandling.

I marker med så meget ukrudt, at det områdevis er ved at trykke rapsen, skal man ikke gå at vente på det 6. blad. Der skal man afsted snarest muligt med 0,25 l/ha, hvis ikke rapsen har 6 blade og følge op om 3 uger.

I marker med mange storke- og hejrenæb vil man få bedst effekt af en split-behandling. Dog gælder at hvis rapsen har 6 blade, bør man på nuværende tidspunkt satse på en enkelt behandling med 0,5 l/ha Belkar.
 Strategi  BBCH  Belkar
 dosering l/ha
 Ukrudtsarter
 Én behandling 16 (Rapsen har 6 løvblade) 0,4-0,5 Hyrdetaske, kamille, valmue, fuglegræs (80% effekt), burresnerre, storkenæb, hejrenæb, kornblomst, tvetand, lægejordrøg, hvidmelet gåsefod, hanekro, pengeurt og forglemmigej
 Split behandling 13-14 (Rapsen har 3-4 løvblade) 0,25 Splitbehandling bekæmper samme arter som ovenfor men anbefales mod storke- og hejrenæb. Splitbehandling anbefales altid ved en uens fremspiring af rapsen eller ved langsom vækst af rapsen.
3 uger senere 0,25
Ved behandling med 0,25 l/ha Belkar skal minimum 90% af planterne have 2 løvblade og er dosis højere, skal minimum 90 % af planterne have 6 løvblade.

Ved timing omkring 1. oktober eller senere, kan en Belkar behandling udføres sammen med bekæmpelse af rapsjordloppens larve. 
Temperaturkrav
Som efteråret skrider frem, bliver temperaturen lavere og lavere. Belkar virker ned til få graders varme. De bedste betingelser opnås i perioder med gennemsnitstemperatur omkring 7-8° C eller mere. Undgå at behandle i perioder med frost.
Belkar - aktuelle anbefalinger
Belkar - aktuelle anbefalinger
På billederne ses storkenæb 10 dage efter behandling med 0,25 l/ha Belkar. Der er planlagt en opfølgning med yderligere 0,25 l/ha Belkar.
Blandinger med andre midler 
Belkar kan blandes med insektmidler og mikronæringsstoffer, undtaget rene bormidler. Der bør altid gå minimum 7 dage mellem Belkar-behandling og behandling med spildkorns-, svampe- og vækstreguleringsmidler. For øvrige midler anbefales maksimalt én blandingspartner.

Kerb og Belkar kan blandes, men de anbefalede anvendelsestidspunkter er forskellige for disse midler, hvorfor det normalt ikke er aktuelt.
Nedtrængning i afgrøden
Da nogle marker er meget uens og med stor forskel i størrelse, vil man i nogle tilfælde skulle vente på at de svage dele af marken kommer med op og får en størrelse, der må behandles med Belkar. I disse situationer kan nogle områder være meget kraftige, og man kunne frygte, at ukrudtet er beskyttes under et tæt lag af rapsblade. Fra praktisk afprøvning har vi dog god erfaring med at bekæmpe ukrudt, som står nede i bunden af en kraftig afgrøde.  
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053

Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191

Stefan Fick Caspersen
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0720