Ukrudt i vintersæd - forårsopfølgning
Bekæmpelse af bredbladet ukrudt i vintersædsmarker afventer normalt til fremspiring af snerlepileurt, burresnerre og andre arter til i starten af maj. I rug og vinterbyg kan der være behov tidligere. Vær særlig opmærksom på marker med kornblomst og/eller storkenæb, som kræver en tidligere indsats med tilpassede doseringer.
Zypar – virker både bredt og mod vanskelige arter
Zypar bekæmper de samme arter som XL’erne samt en del øvrige. Zypar er mere effektiv overfor burresnerre, tvetand, valmuer (inkl. ALS resistente), storkenæb, hundepersille, lægejordrøg, vejbred m.fl.

Zypar har også effekt overfor kornblomst, men ikke på samme niveau som Mustang Forte. Zypar er oplagt, hvor Mustang Forte ikke kan anvendes. Når kornblomsten strækker sig, er det vigtigt at tilpasse doseringen.

Zypar kan anvendes i alle vintersædsarter frem til st. 45. Zypar indeholder aktivstofferne Arylex samt florasulam. Begge aktivstoffer stiller ikke særlige krav til temperaturen ved behandling, hvilket sikrer flest mulige sprøjtedage og timer. Zypar har ingen begrænsninger for efterfølgende afgrøder. 
Zypar er særdeles effektivt overfor storkenæb. Til venstre i billedet er Zypar anvendt. Til højre ubehandlet.
Burresnerre er særlig følsom overfor Zypar. Zypar giver god fleksibilitet ved behandling eftersom temperaturkravet er minimalt og effekten god mod burresnerre i alle størrelser
Mustang Forte – virker bredt og er specialmidlet mod kornblomst og rodukrudt
Mustang Forte er en velkendt løsning i alle vintersædsarter. Mustang Forte bekæmper det gængse ukrudt og er bedste valg mod kornblomst, tidsler samt resistent kamille. På arealer med snerlepileurt kan der forventes jordeffekt mod disse ved anvendelse af 0,5 l/ha eller derover.

Mustang Forte kan anvendes til og med st. 32. Dyrkning af specialafgrøder som f.eks. kartofler, kløver eller andre bælgplanter kræver afstand mellem behandling og etablering af den nye afgrøde.
*Nødvendig dosering mod storke- og hejrenæb afhænger af størrelse og antal ukrudtsplanter og hvor konkurrencedygtig afgrøden er.
Nye forsøgsresultater med Zypar mod tidsler 
Et forsøg i 2019 har med 0,5 l/ha Zypar + 0,75 l/ha MCPA vist god effekt på tidsler. Løsningen med Zypar + MCPA vil især være velegnet på arealer, hvor Mustang Forte ikke kan anvendes.

Mustang Forte har en dokumenteret og velkendt god effekt på tidsler – også når langtidseffekten vurderes. En opgørelse af effekterne, senere end de 6 uger, ville formentlig vise en endnu højere effekt af Mustang Forte. Forsøget er udført i vårsæd, men løsningerne kan også anvendes i vintersæd. Et andet forsøg fra Sydsverige viser tilsvarende resultat. I nedenstående figur ses forsøgsresultaterne fra det danske forsøg.

Blandinger 
Både Zypar og Mustang Forte er blandbare med de fleste relevante midler og mikronæringsstoffer. Blanding med Primera Super, Topik samt ethephon-holdige midler (bl.a. Cerone og Terpal) frarådes.
Zypar og Mustang Forte forebygger resistens
Zypar er meget effektiv overfor fuglegræs. Den forebygger udviklingen af resistent fuglegræs og bekæmper resistente planter mens de er små. I marker med konstateret resistent fuglegræs anbefales Pixxaro EC.

Zypars effekt mod valmue kommer fra begge aktivstoffer, men Arylex modvirker resistensudvikling og bekæmper ALS resistente valmuer.

Mustang Forte modvirker resistensudvikling og bekæmper allerede resistente kamiller.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191
Stefan Fick Caspersen
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0720