Talius – effektiv bekæmpelse af meldug i vinterhvede
Den aktuelle situation
Der har i det tidlige forår været meldinger om meldugangreb – både i marker og sorter, hvor det ikke var forventet. Følg derfor udviklingen nøje, så der kan sættes ind rettidig, før et angreb når at etablere sig på nytilvæksten. I vinterhvede er bekæmpelse af meldug normal aktuel fra st. 29, hvilket kan være fra starten af april i de tidligste marker.
Risikomarker
Vinterhvedesorterne har forskellig resistens. I praksis er det dog oftere lokaliteten og de aktuelle vejrforhold, end sortens resistens, der er afgørende for, om der kommer angreb. Der er størst risiko for meldugangreb på lettere jordtyper, i sent sået marker samt i tætte afgrøder.

Merudbytte for meldugbekæmpelse med Talius

Forsøg med angreb af meldug viser betydende merudbytter ved brug af Talius. Landsforsøgene fra 2017 viste således et nettomerudbytte på op til 4,0 hkg/ha for anvendelse af Talius.  Samme år viste Flakkebjergforsøg, effekter af Talius svarende til nettomerudbytter på op til 13,7 hg/ha.

Meldug bør behandles forebyggende.
Kraftige angreb, som på billedet er sværere at bekæmpe, og har allerede kostet en del af merudbyttet.
Anbefalet strategi med Talius
*På lokaliteter, hvor der erfaringsmæssigt ofte ses meget kraftige meldugangreb og der dyrkes modtagelige sorter anbefales altid 0,2-0,25 l/ha Talius tidligt.

Er der samtidig behov for bekæmpelse af andre sygdomme end meldug, kan passende blandingspartner tilsættes.
Skadetærskler for meldug i vinterhvede
Skadetærsklen i modtagelige vinterhvedesorter (f.eks. Torp, Graham, Kalmar, Chevignon og Benchmark):
  • 10 % angrebne planter i st. 29-31. (frem til 1. knæ kan mærkes).
  • 25 % angrebne planter fra st. 32-40 (fra 2. knæ kan mærkes)

Skadetærsklen i delvis- og ikke modtagelige sorter (F.eks. Informer, Kvium, Sheriff, KWS Extase, Drachmann og KWS Lili):
  • 25 % angrebne planter i st. 29-31. (frem til 1. knæ kan mærkes).
  • 50 % angrebne planter fra st. 32-40 (fra 2. knæ kan mærkes)

Ved opgørelsen, registreres et passende antal planter, og beregnes som procent angrebne planter. Hvis den enkelte plante har blot én meldugpustel, er planten angrebet.

Kun aktive pustler (de hvidlige) tælles med. Inaktive pustler er mørke/grå.
Talius er godkendt til bekæmpelse af meldug i al korn, rødsvingel, alm. rajgræs og strandsvingel
Især i vinterhvede anbefales Talius mod meldug, på grund af utilstrækkelig effekt af andre midler. Talius har bedst effekt, hvis den anvendes forebyggende. Talius  har en god langtidseffekt, men virkningstiden afhænger af dosis. Derfor anbefales en højere dosis, hvis der er behov for en tidlig behandling.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191

Stefan Fick Caspersen
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0720