Et nyt ukrudtsmiddel mod græsser og bredbladet ukrudt
REXADE 440 – Et nyt ukrudtsmiddel mod græsser og bredbladet ukrudt 
Rexade 440 er et nyt stærkt ukrudtsmiddel til brug om foråret i hvede, triticale og rug.

Rexade 440 bekæmper græs og bredbladet ukrudt og forebygger samtidig resistensudvikling blandt bredbladede ukrudtsarter.

Rexade 440 består af aktivstoffer fra de velkendte midler Broadway og Zypar. Rexade 440 giver den velkendte gode effekt mod græs og bredbladet ukrudt fra Broadway forstærket med ArylexTM Active mod bredbladet ukrudt. Øget effekt ses bl.a. mod arter som storkenæb, kornblomst, tvetand, hundepersille og valmue.
Rexade 440 som resistensbryder

Rexade indeholder Arylex Active, der hører til en anden gruppe aktivstoffer end de meget udbredte ALS-midler og vil derfor forebygge og bekæmpe ALS resistente valmuer. Rexade bekæmper også SU-resistente fuglegræs. Øvrige midler med Arylex Active, som fx Zypar, vil også virke resistensbrydende, hvis der kun er behov for bekæmpelse af bredbladet ukrudt.
Rexade 440 har en meget god og forbedret effekt på storkenæb
Rexade 440 har en meget god og forbedret effekt på storkenæb
Rexade 440 har en god effekt på kornblomst
Rexade 440 har en god effekt på kornblomst
Rexade 440 har en særdeles god virkning på valmue – også de resistente.
Rexade 440 har en særdeles god virkning på valmue – også de resistente.
Rexade 440 virker resistentforbyggende på fuglegræs og bekæmper effektivt SU-resistente fuglegræs
Rexade 440 virker resistentforbyggende på fuglegræs og bekæmper effektivt SU-resistente fuglegræs
Fakta om Rexade 440
Strategier med Rexade 440

I skrivende stund er det meget vådt og markerne er ikke farbare. Men læg en ukrudtsstrategi nu og vær klar så snart det er muligt. Vær særlig opmærksom på at udføre en tidlig behandling i marker, der ikke er efterårsbehandlet, tidligt sået eller hvor du normalt har græsukrudtsproblemer. I marker med ingen eller kun lidt fremspiret ukrudt, kan behandling afvente til ny fremspiring. Nedenstående tabel viser en oversigt over vores anbefalinger mod ukrudt i vintersæd i foråret.
Blandinger

For Rexade 440 gælder de samme anvisninger som for Broadway. Typisk efterspørger de fleste muligheden for at blande med vækstregulering. 0,5 l CCC-middel kan iblandes, forudsat afgrøden er i normal kondition. Ved anvendelse af højere dosering eller andre vækstreguleringsmidler anbefales 7 dages behandlingsinterval.
Tabel: Anbefalinger i vintersæd mod græs- og tokimbladet ukrudt i foråret
Bekæmpelse af væselhale
Væselhale breder sig og findes efterhånden i store dele af Danmark. Desværre er der ikke en effektiv kemisk løsning mod væselhale i foråret. Der skal flere virkemidler til for at forebygge og bekæmpe væselhale. Her er nogle af de vigtigste:

  • Såning af vårsæd
  • Pløjning – evt. blot et enkelt år.
  • Urørt stub eller meget overfladisk harvning efter høst
  • Undgå spredning i høst
  • Sen såning af vintersæd
  • God sprøjteteknik og høj vandmængde
  • Vælg de bedste kemiske løsninger
  • Kerb 400 SC, når der dyrkes vinterraps
Væselhale kan være meget tabsgivende, hvis findes i stort antal. For at opnå en god bekæmpelse skal man bruge flere virkemidler.
Væselhale trives især i sædskifter uden vårsæd og ved pløjefri dyrkning.
I det tidlige forår syner den ikke af meget, men har en aggressiv vækst og kan, hvis den findes i et stort antal, ”kvæle” afgrøden. Da væselhale ikke er så høj, ses den ikke over afgrøden og opdages ofte først, når den har bredt sig. I svage vintersædsmarker har væsehale gode vilkår til at opformere sig.
Forårsløsninger i vinterhvede mod væselhale
I forsøg og fra praksis er effekten af kemiske løsninger svingende. Af mulige løsninger er Atlantis OD + Broadway bedst.

I år kan du bruge Rexade 440 i stedet for Broadway. 50 g Rexade 440 svarer til græseffekten fra 175 g Broadway.

Observationer fra praksis og forsøg har vist, at kvælstoftilsætning i nogle tilfælde øger effekten af græsmidler mod væselhale. Typisk anvendes ca. 10 kg N/ha som flydende gødning. Tilsætning af gødning kan give svidninger og det anbefales ikke at tilsætte DFF, vækstreguleringsmidler eller andet til græsmidlerne. Det anbefales at behandle på tørre planter.

I nedenstående Landsforsøg ses forskellige muligheder testet. I Forsøg 1 er der stort set ingen effekt efter 60 dage, mens der i forsøg 2, efter 45 dage, blev målt optil 80 % reduktion af biomassen. 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Søren Severin
Produktkonsulent
Mobil: 2381 4720

Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191

Stefan Fick Caspersen
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0720